Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Danmark nu nede på femtepladsen

Siden 2001 er Danmark gledet fra en suveræn 1. plads i verden og nu ned til en 5. plads, når vi af OECD skal måles på hvor meget hjælp vi giver til de fattige målt på vores brutto nationalindkomst.

Er det partierne Venstre og De Konservatives politik? Det er svart at svare på i dag, men det var ikke disse partiers politik de kom til magten i 2001. Men det er klart og udtrykt Dansk Folkepartis politik og dette parti vil faktisk endnu længere ned. DF vil ned på 0,7 % af vores BNI, hvor vi nu er nede på 0,81. Det er nok små procenter, men det er rigtig mange penge.

Havde Danmark bevaret sin position fra 2001, hvor vi støttede med 1,03 % af vores BNI, og samtidig også oplevet denne samme økonomiske fremgang, ville vi over de 5 år have ydet en støtte på mere end 10 mia. kroner, altså noget nær et helt års udviklingsbistand.

Regeringen har lovet, at Danmark ikke kommer under de 0,8 %, men kan vi stole på det?

Det kan vi sikkert under den præmis, at Dansk Folkeparti holder sig i skindet. Gør de ikke det, så vil vi sikkert også fortsat opleve større beskæringer, som betaling til Dansk Folkeparti for deres støtte til Fogh regeringen.

Nu kan beskæringer af ulandsbistanden ske på anden måde end i den direkte måling på BNI. Det kan ske ved brug af udviklingsmidler til at andre formål end det formål som bistanden gives i dag, nemlig fattigdomsbekæmpelsen. F.eks. i Irak og under det såkaldte Arabiske Initiativ, her er det andre overordnede formål der styrer bistanden.

Det samme kan ske underafløseren til Danidas meget og med rette kritiserede PS programmer, B2B programmet. Det er Danidas erhvervsstøtte til danske virksomheder som ønsker at undersøge mulighederne for at få en partner i syd. Når ”undersøge” bliver understreget, så hænger det sammen med, at det er det formål de mange penge mestendels bruges til. Og det er ret så kostbare undersøgelser, fordi forretningsfolket altid rejser på 1. klasse når det gælder løn, transport og ophold.

Så kommer der ikke noget partnerskab ud af en undersøgelse til flere hundrede millioner, hvad der som regel ikke gjorde under PS programmerne, så er pengene, målt i forhold til fattigdomsbekæmpelsen i syd, smidt ud af vinduet.

Danmarks solidaritets konto har det også meget dårligt i disse år, under Dansk Folkepartis regime.

Vi bliver materielt rigere og rigere i Danmark, men vi bliver på nær sagt alle områder, kun fattigere og fattigere ude i den store verden. Vi yder mindre og mindre, samtidig med at vi bliver mere og mere hovmodige.

Fortsætter vi denne nationalistiske kurs vi har været inde på siden 2001, så har danskerne og deres symboler ikke længere noget at gøre ude i den store verden, så kan vi alle ligeså godt pakke os sammen med Dansk Folkeparti.

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand 6.4.06

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os