Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Eritrea Links Støt os   English

 

Vest Sahara og EU’s fiskeriaftaler med Marokko

EU’s fiskeriaftale med Marokko udløber næste år og genforhandlingen er i gang. Der er rigelig med problemer i dette fiskeri i sig selv, men den største opmærksomhed i sagen, er Marokkos besættelse af Vest Sahara. Ifølge FN eksperter handler EU mod folkeretten, for EU kan ikke garantere at de penge EU har betalt Marokko for fiskerettighederne, også kommer de fattige i Vest Sahara til gode.   

”Tankevækkende radio” kalder DR1 deres dokumentarprogram.

I torsdags handlede dokumentaren om ”de blodige konsekvenser af europæisk fiskeri i Afrika” http://www.dr.dk/P1/P1Dokumentar/Udsendelser/2010/11/25105444.htm og det var en tankevækkende udsendelse. Ikke i forhold til det der blev sagt i udsendelsen for det var der ikke noget nyt i, men i forhold til det der ikke blev sagt – det skal siges.

Man bør selvfølgelig høre udsendelsen, men her et kort resumé. Sagen handler ikke så meget om fiskeri som det måske ser ud til, som den handler om forholdene i Vestafrika, nærmere bestemt Marokkos besættelse af Vest Sahara. Den er som alle andre besættelse en skandale i sig selv, men det har ikke ret meget med fiskeri at gøre. Og selv om det ikke var formålet, efterlod udsendelsen mig med det indtryk at EU aftalen vil være lovlig, hvis Marokko giver nogle af de penge de får fra EU til de fattige i Vest Sahara. Og det er jo i bund og grund noget vrøvl.

Den danske kontorchef i fødevareministeriet Ole Poulsen, som har det fiskerifaglige ansvar for, at Danmark accepterede den sidste aftale i 2007, deltog i udsendelsen og dokumenterede endnu engang sin til uvidenhed grænsende ligegyldighed.

Han forsøgte at give os indtrykket af, at Marokko endnu ikke har leveret den nødvendige dokumentation for, at x antal af de EU mio. var givet til de fattige i Vest Sahara. Men der står altså ikke et ord i den aftale om, at Marokko skal give x antal mio. til de fattige i Vest Sahara. I det hele taget nævnes Vest Sahara ikke med et ord i de aftaler.

Der står, at Marokko skal bruge 13 mio. om året fra aftalen i deres eget fiskeri, dvs. til mere kontrol og videnskab og af de 13 mio. skal ca. 4 mio. bruges til kapacitetsopbyggelse i kystfiskeriet. Der står ikke et ord om Vest Sahara og det gør det ikke af den simple grund at så ville der givetvis ikke være nogen aftale. Der står at fiskeriet skal foregå syd for den 29 breddegrad og det er fra det sydlige Marokko og ned langs Vest Sahara.

For ifølge Marokko er Vest Sahara en del af Marokko, that's it. (Man kunne jo prøve at forestille sig en internationale aftale hvor det var Tibet og Kina det handlede om og så forestille sig hvor meget ”Tibet” som selvstændig land, kunne med i sådanne aftaler).

Kontorchefen og hans minister sagde en masse om aftalen og Marokkos forpligtigelser, og dokumenterede at de ikke aner hvad der foregår. Men de skulle blot læse Artikel 10 ”Fælles komité” i protokollen og de ville se, at der er oprettet et fælles udvalg, der overvåger hvad der foregår og det har der været siden 2006 ligesom det var det i aftalen før 2006. Så det må være dette fælles udvalg man ref. til. Så enten aner de ikke hvad de taler om (det mest sandsynlige) eller også ved de hvad de taler om.

Hvis vi ser bort fra besættelsen, det udenrigspolitiske osv. og udelukkende beskæftiger os med fiskeriet og EU’s køb af fiskerirettigheder i de fattige lande, er der ingen forskel på Marokko aftalen og de andre EU aftaler i andre lande. EU følger nemlig ikke op på de aftaler de indgår. Så enkelt er det. Selv om de skriver kystfiskeri i aftalerne og der afsættes beløb til de formål, så bliver de aldrig fulgt op. Og hvorfor skulle Marokko ikke gøre det samme andre lande der modtager EU’s fiskerimillioner? Hele sagen om Marokkos besættelse af Vest Sahara ikke et fiskeri- men udenrigspolitisk spørgsmål. Det er et faktum, som har stået krystalklar for alle der har lidt forstand på hvad der foregår i og omkring EU’s partnerskabsprogrammer.

Så det er tankevækkende, at vi stadig betaler en høj løn til det sludrehoved i fødevareministeriet. Kontorchefen Ole Poulsen har ikke så længe jeg kan huske, det er efterhånden nogle år, lavet noget der blot minder om det arbejde han får sin løn for. Når det handler om EU's’ tyverier i de fattige landes farvande, har Danmark ingen ansvarlig faglig og politisk ledelse. At ministeren ved mindre er der ikke noget at gøre ved, for hvordan skulle han kunne vide noget som helst om fiskeriet, med embedsmænd som Ole Poulsen i sit brød?

Hvis Marokkos besættelse af Vest Sahara strider mod folkeretten, gør besættelsen det uanset hvor mange af EU’s fiskerimillioner Marokko bruger, el. ikke bruger på fattige og flygtningelejre i Vest Sahara. Det må i det mindste stå klart for alle i denne sag. Og har man som nævnt, fulgt lidt med i hvad der foregår og har foregået i EU’s fiskeriaftaler, så ved man også, at de er uden indhold i forhold til de penge som de enkelte lande lover de vil bruge på dette og hint herunder støtte til fattige og deres egne fiskere.

Derfor er det også lidt tankevækkende, at vi betaler licens til Danmarks Radio, der kan bruger en hel time på en udsendelse, hvor de ikke er i nærheden af det sagen handler om, nemlig at få stillet de øverste ansvarlige i den danske regerings fiskeripolitik til ansvar for det regeringen ikke gør og til ansvar for at det helt åbenlyst også rager regeringen og deres embedsmænd en høstblomst, hvad der foregår i EU’s fiskeriaftaler. Jeg vil godt æde min gamle kasket på, at selv om kontorchef Ole Poulsen har haft ansvaret på dette område i over 20 år, så ville kan komme til kort, hvis han skulle svare på et par spørgsmål jeg kunne finde på at stille ham. 

Var det nu sådan, at denne udsendelse og hele det fokus der er på Marokko, Vest Sahara, EU og fiskeriet ville føre til noget nyt, når det handler om EU’s tyverier af den fattige verdens fiskeriressourcer så kunne man da i det mindste glæde sig lidt over det. Men det modsatte vil ske med denne sag. For i stedet for at holde fokus på alle EU’s fiskeriaftaler og de grusomheder de påfører de lokale fiskerier, vil den udenrigspolitiske dagsorden tage over og fiskeriet bliver skubbet til side.

Og så bliver der måske til foråret lidt flere løfter i den nye aftale og måske idt flere møder i det udvalg der overvåger, og så vil fiskeriet foregå som det gør til uoprettelig skade på hele det vestafrikanske kystfiskeri – og det er altså meget mere end blot det fiskeri der foregår fra den 29 til 21 breddegrad ud for Vest Afrika.   

 Kurt Bertelsen Christensen

Dec. 2010

            

 
Sitemap Miljødebat Søg på denne hjemmeside Kystfiskeri Fiskeri i den 3. verden og EU Kontakt os