Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Levende Havs deltagelse i LDRAC

Seneste opdatering juni 2011

På denne side vil der være nyheder fra de LDRAC (Long Distance Fleet Regional Advisory Council) møder, som Levende Hav deltager i. Det er generalforsamlinger (GA) og bestyrelsesmøder (EXCOM) og arbejdsgruppemøder (WG). Hvis man ønsker flere oplysninger og mere konkrete informationer om hvad der foregår på de møder, kan man skrive til llh@levende-hav.dk og på LDRAC hjemmesiden vil der mange flere detaljer, dagsordner og referater fra møderne i LDRAC.

I LDRAC er Levende Hav medlem af bestyrelsen og det betyder en del for rådenes bestyrelsesmedlemmer får dækket de omkostninger der følger med deltagelse i bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og arbejdsgrupper. (Levende Hav er medlem af 2 arbejdsgrupper og det giver 7 årlige heldagsmøder som regel i Spanien).

Det har været en langsom opstart hvor alle skulle finde ud af at få det til at fungere. LDRAC har nu fået oprettet egen hjemmeside (Pt. bliver hjemmesiden dog ikke holdt opdateret da en ny er under opbygning). Men dagsordner og nyheder siden 2007 og til slutningen af 2009 er tilgængelige på siden)  

For Levende Hav deltager formanden Knud Andersen og efter behov Kurt Bertelsen Christensen.

 

Bestyrelsesmøde og Generalforsamling i San Sebastian den 24. og 25. maj 2011 (Kurt)

LDRAC afholder to bestyrelsesmøder om året og det ene knyttes til den årlige generalforsamling. Både bestyrelsesmødet og generalforsamlingen dagen efter, beskæftiger sig indgående med de overordnede spørgsmål rest på arbejdsgruppemøderne over året og de organisatoriske spørgsmål som: Har alle betalt; skal de der ikke har betalt ekskluderes; nye medlemmer der vil ind i LDRAC og nye medlemmer der vil ind i bestyrelsen som består af 24 organisationer. Der var en god deltagelse hvor mere end 30 organisationer deltog sammen med udsendte fra EU kommissionen; EU parlamentet; forskningen; de spanske fiskerimyndigheder og de lokale baskiske myndigheder.

Det er 4. generalforsamling og endelig fik vi løst et problem vi tog med os fra de år hvor LDRAC blev udviklet og etableret. Nemlig spørgsmålet om hvem og hvilke organisationer der skal sidde i bestyrelsen og i hvilken 3. del de skal sidde? RAC'ernes bestyrelser består af 2/3 fra industrien og 1/3 fra andre interesser. Og netop de "andre interesser" har været problemet siden start. Det ex betydet at Levende Hav har måttet rotere med andre i 1/3 gruppen for at få kabalen til at gå op. I 1/3 gruppen har der siddet erhvervsinteresser sammen med miljø og natur interesser og vores interesser for kystfiskeriet i den 3. verden.

Det har været noget rod og tidligere på året måtte vi kalde til møde med EU kommissionen for at afklaret de spilleregler som i bund og grund hænger sammen med Spaniens dominans i LDRAC. Efter mødet hvor mange fra LDRAC deltog udfærdigede Kommissionen et dokument som gjorde industrien og Spanien klart, at reglerne skulle overholdes. Og det blev de så på denne generalforsamling hvor industriinteresserne måtte vige for at der kunne blive plads til Ocean og den svenske Naturfrednings Forening. Så nu er der skabt klarhed.

Referat følger: 

 

Arbejdsgruppemøder i Madrid den 29. 30. Marts 2011(Kurt)

Der var møder i 4 arbejdsgrupper hvoraf Levende Hav er medlem af to grupper. WG 4 som beskæftiger sig med EU's partnerskabers aftaler og WG 5 som beskæftiger sig med de horisontale spørgsmål, først og fremmest EU's handelsaftaler som involvere fiskeri og fiskeprodukter.

I forhold til tidligere møder var der en rigtig god deltagelse og folk fra EU kommissionen var også mødt op, både fra fiskeri og handel. Møder er halvdagsmøder og når Levende Hav deltager, deltager vi også i de andre WG møder i samme omgang. Det er et relativt komprimeret program over to dage hvor grupperne har stramme dagsordner (se LDRAC hjemmesiden for flere oplysninger om dagsordner).

Referat følger:

 

2010 dagsorden for EXCOM den 30/11 Tallinn (Kurt)

Provisional Agenda LDRAC Executive Committee

 From 9:30 h to 17:00 h, 30 November 2010       

Radisson Blu Hotel, Tallinn
Rävala pst.3
10143 Tallinn, Estonia

  1. Welcome of the General Director of the Fishery Resources Department of the Estonian Ministry of the Environment.
  1. Reading and approval of the agenda.
  1. Reading and approval of the minutes of the last Executive Committee.
  1. Joint presentation from the General Secretaries for NEAFC Mr Kjartan Hoydal and OSPAR, Dr. David Johnson.
  1. Administrative and Economic matters:

-        LDRAC resigns.

-        Request of new members.

-        State of play in the Executive Committee.

-        Modifications of the draft paper of Good Practice (behaviour) for the members of the LDRAC

                                        13:30-15:00 h LUNCH 

  1. Presentation of each of the Working Groups advances: approval by the Executive Committee of the advices and conclusions emitted.

WG 1 (D. M. Goujon)

WG 2 (D. N. Atkins)

WG 3 (D. J. A. Suárez Llanos)

WG 4 (Dña. Juana Parada)

WG 5 (D. J. Morón)

 Calendar for the next Working Groups meeting. 

  1. Inter-RAC Group and Coordination meetings with the European Commission.
  1. Next Executive Committee meeting (Date and place).
  1. AOB.
  1. Closure.

Kommentar til dagsorden: Aften før var bestyrelsen til middag inviteret af med den estiske minster. Og selve mødet bliver også åbnet af ministeren og der vil være andre officielle gæster fra regeringer og EU kommissionen. Betyrelsesen har fået tilsendt en masse papirer og rapporter og så skal referater fra tidligere møder vedtages. Normalt afvikles disse EXCOM i god ro og orden. Der kan blive nogle diskussioner efter arbejdsgruppernes rapporter også forde WG ofte har sendt flere forslag til LDRAC udtalelser og vedtagelser. Det giver som regel den sædvanlige diskussion mellem erhvervene og NGO'erne - og dette EXCOM møde ser ikke ud til at slippe for disse diskussioner for det er fremsendt 5 sådanne udtalelser og de vil give denne diskussion hvor resultatet er forudsigelig.    

Referat fra mødet:

Mødet fik en kaotisk opstart pga. af snevejret i Europa. Deltagerne sad fast i de europæiske lufthavne og mødet med den estiske minister i Tallinn på rest. Admiralen (en gammel ombygget passagerbåd) blev en middag med meget få gæster. Og selv værten var også forhindret den aften

Bestyrelsesmødet dagen efter blev gennemført, også selv om der kun deltog 14 af de 24 bestyrelsesmedlemmer og præsidenten sad i en tysk lufthavn, hvorfra han senere samme dag, rejste tilbage til Portugal.

Normalt møder EU kommissionen op til disse møder. Det gjorde de ikke og forklaringen var vejret og så det faktum, at EU/Norge fiskeriforhandlingerne var i gang i Bergen.

Der er ikke meget meget at berette fra mødet. Der var ingen af de store diskussioner som normalt præger disse møder og årsagen var givetvis, at vi var for få til de diskussioner.    

Efter de formelle punkter handlede det meste af formiddagen om præsentationen fra OSPAR og NEAFC og den opfølgende diskussion, som mest handlede om MPA (Marine proteced Areas) kontra periodevise lukkede områder. I OSPAR var der nu, vha. et pres fra WWF, et voksende fokus på MPA og selv om begge oplægsholdere var kritiske mht. MPA som et forvaltningsredskab i fiskeriet mente de begge, at der var brug for at kunne lukke områder i kortere el. længere tid. Og hvad man så skulle kalde det var ikke så vigtig.

I diskussionen og stemningen om MPA var der tydeligvis en udtalt skepsis over for værdien af MPA som et forvaltningsredskab i fiskeriet og det synspunkt er også Levende Havs og det har det været i mange år. David Johnson fra OSPAR sagde klart fra overfor WWF's argument for MPA, hvor WWF netop lægger til grund at fordi "fiskeriet er den største trussel modhavet og livet i havet" skal der oprettes en masse MPA overalt i verdenshavet. Kjartan Hoydal var direkte imod MPA og som han sagde har "vi altid brugt lukkede områder som et middel" men ikke permanente ordninger.

Efter frokost drejede den største diskussion sig om forslaget til Code of Conduct for LDRAC. Og det blev ind imellem en noget ophedet diskussion og 4 punkter måtte skrives meget om.

Referater fra WG'erne blev sporadiske for arbejdsgruppernes formænd ikke var kommet, de sad fast i lufthavnene.

Dette blev den meget korte udgave af referatet og ellers vil det officielle referat forhåbentlig snart være tilgængelig på LDRAC'ens nye hjemmeside. www.ldrac.net        

 Okt. 2010 referat fra WG 4 og 5 Madrid den 14/10 (Kurt)

Referat fra WG 4 kl. 9.30 - 13.30 WG 4 er beskæftiger sig med EU's fiskeriaftaler (FPA) med de fattige lande.

Under den nye forkvindes ledelse åbnes mødet med 13 deltagere og en spanske repræsentant fra EU parlamentet og forkvinde for fiskerigruppe Carmen FRAGA ESTÉVEZ.  Mødet foregik på hotel Meliá Galgos i Madrid (et hotel som vi næsten altid benytter når der er møder i Madrid og de fleste af møderne foregår i Madrid).

Her er det på sin plads at jeg giver udtryk for min store undren over, at vi fra dansk side ikke prioriteret medlemskabet af EU's fiskeriudvalg. Der er i alt 25 medlemmer i udvalget, hvor Spanien har formandsposten og 2 medlemmer og ikke mindre end 4 stedfortrædere. Danmark har blot en stedfortræder, men ingen at træde i stedet for. Og det selv om Danmark er EU's største fiskerination målt på tons af fisk der landes. Lande som England, Frankrig og Italien har hver to reelle medlemmer + stedfortrædere. Og bl.a. Sverige, Polen Bulgarien har reelle medlemmer. Det må være udtryk for ligegyldighed og manglende rettidig omhu i den danske prioritering af udvalgsposter. Og et klokkeklart bevis på, at i dansk politik betragtes såvel den danske som EU's fiskeripolitik som noget helt igennem ligegyldig. 

Men mere om dette for dansk fiskeri i EU triste forhold, ved en anden lejlighed.   

Første punkter på dagsorden var de formelle punkter som vedtagelse af referat fra sidste møde; vedtagelse af dagsorden var der valg af ny formand og næstformand. WG 4 arbejdsgruppen beskæftiger sig med EU's fiskeriaftaler i den 3. verden.

Derefter gik vi i gang med en kort redegørelse om den nye spanske fiskerilov der var under udvikling hvor vi fra NGO'ernes side mente at den lov burde drøftes i lyset af EU's fiskerilove og regler fordi Spanien betyder så meget når vi taler om EU's fiskeriaftaler med de fattige lande. Det mente de spanske deltagere fra den spanske fiskerisektor naturligvis ikke, så det måtte vi så tage til efterretning.

Carmen, den spanske MP formand gav udvalget en del redegørelser for hvad der pt. er på spil i EU's fiskeripolitik i forhold til FPA Fishery Partnerships Agreements med fokus på Vestafrika og EU's aftaler med Stillehavslandene. Omkring Vestafrika var den samme sang om at man fra EU's (læs: Spaniens) side var meget utilfredse med at de vestafrikanske lande opererede med 2 standarder, en for EU's flåder og en for deres egne. Det er EU og EU's fiskerindustrier meget utilfredse med fordi de netop med partnerskaberne nu kan påstå at der er (eller bør) være tale om ens regler.

Så var der en gennemgang af de igangværende forhandlinger om fornyelse af FPA for enkelt lande. Intet nyt og igen en spansk diskussion om at når "vi" dvs. EU giver så mange penge som tilfældet er til udvikling i de fattige lande så kunne vi også forvente os en mere venlig og imødekommende attitude fra de fattige landes side.

Jeg reagerede ret skarpt på denne sammenblanding og tilbød til næste møde i gruppen at få udarbejdet et notat på dette område med udgangspunkt i de drøftelser vi havde i Bruxelles for flere år siden med DG udvikling. Men jeg stillede som krav at industrien også måtte lave sådan et notat set ud fra deres perspektiv og så kunne vi få en diskussion af om vi fra LDRAC gruppen eventuelt kunne være med til at argumentere for at EU's støtte til udvikling kunne gavne de fiskeriafhængige områder i de fattige lande. Men forslaget faldt til jorden sikkert fordi en sådan diskussion også ville kunne udstille de problemer som EU's fiskeriaftaler påfører de lokale fiskerier og i følge de ansvarlige er det jo meget langtfra tilfældet.

Så var RFO'er igen til diskussion og igen spørgsmålet om hvorfor EU tilsyneladende står så svagt i de fiskeriforhandlinger som foregår i RFO'erne. (Regional Fishery Organisations) dvs. de organisationer som varetage fiskeriforvaltningerne på det åbne hav, uden for de enkelte landes forhandlingsmandater. Her var der endnu engang "igen" spørgsmålet om de store havgående forskningsfartøjer som EU jo som bekendt igen har og som Spanien som ligeså bekendt har et par stykker af.

Mødet sluttede næsten en time for tiden og igen fordi EU kommissionen heller ikke denne gang havde sendt repræsentanter til dette arbejdsgruppemøde i WG 4. Det er ved at være mere reglen end udtagelsen og det er et problem som formandskabet nu igen forsøger at løse ved at give kommissionen valget af mødedato og sted. Ellers er næste møde i gruppen til marts 2011 og forinden er der EXCOM mødet i Estland til nov.

Referat WG 5 kl. 15.00 - 17.30 WG 5 beskæftiger sig med de horisontale spørgsmål i EU's fiskeriaftaler. 

Det er første gang Levende Hav deltager som medlem af denne gruppe. Jeg har før deltaget i de møder, men som observatør. De horisontale spørgsmål er kort sagt alle spørgsmål og ofte bliver de 4 øvrige WG'er stridsspørgsmål behandlet i WG 5, også for at få mere samling på de konfliktfyldte spørgsmål til EXCOM møderne. Med "konflikt" mener jeg de spørgsmål som virkelig skiller vandene  mellem de 2/3 af grupperne som er industrien og den 1/3 som udgør NGO'erne.

Der deltog ca. 20 medlemmer og EU havde sendt en repræsentant til dette møde med den ret så store opgave at redegøre for og holde os opdateret på hvordan det går i EPA forhandlingerne. EPA er de økonomiske partnerskabsforhandlinger som EU har med mange af de lande som hører under ACP landene.

Det er en længere historie, men bestemt også vigtig for fiskeriet i visse af de aftaler som jo omhandler alle EU's handelsaftaler med ACP lande. På fiskeriområdet handler det om de regler og aftaler der konstituere disse landes muligheder for at sælge fisk og fiskeprodukter til EU. Der er mange aftaler i gang og de genforhandles løbende, men i dette møde skulle vi udelukkende forholde os til de nye aftaler på vej. Og for EU var det vigtigt at vi fra LDRAC bidrog med faglige information om de faktiske forhold når det handler om fiskeri, fisk og fiskeprodukter i de aftaler. Og i de spørgsmål er omdrejningspunktet så afgjort "Rules of origin" og alle de spørgsmål de regler rejser. Når det gælder fisk og fiskeprodukter er det også den alvorlige dimension at omladninger af fisk fra fartøjer til fartøjer er et brud på de regler samtidig med at disse omladninger med stor sandsynlighed også handler om IUU (De mange former for ulovlige fiskerier).

Udvalget skulle have en orientering og diskussion af WTO forhandlingerne om de regler der internationalt skulle gælde for fiskeri. Ex. at man i WTO gerne skulle blive enige om at støtte til køb af olie i fiskeriet skal forbydes. Og at subsidier som kapacitetsopbygger i fiskeriet ligeledes bør forbydes og hvis om de undtagelsesregler der bør gælde for kystfiskeriet osv.

I denne arbejdsgruppe er der mere debat og man kommer længere omkring og dybere ned i emnerne og der bliver reglerne for hvordan medlemmerne fremlægger forslag til udvalget også strikt overholdt. På dette møde blev et forslag fra CLUSTER (Den spanske fiskeindustris private investeringsselskab for investeringer i fiskerivirksomheder i den 3. verden) afvist fordi forslaget var fremsendt for sent og fordi det var et modforslag til et andet forslag som var indsendt rettidig.  

Næste møde i WG 5 bliver også i marts 2011.

18.9.08 Arbejdsgruppemøde i WG 1 med start kl. 9.30. Der deltager ca. 20 og EU kommissionen har sendt en repræsentant. Har du forslag el. kommentarer til dette referat fra disse møder så skriv til kbc@levende-hav.dk

Dagsorden

1- Reading and approval of the minutes of the second WG1 meeting the 2nd April 2008.

 2- Approval of the Agenda.

 3- Presidency of WG1.

 4- Approval of the IUU regulation: implementation measures.

 5- Proposal of advice regarding the harmonization of the capture data in the RFMO (Mr Ulloa)

 6- Proposal of advice regarding improvement of European scientific expertise in tuna RFMO scientific councils (Mr Goujon)

7- Report about the Harmonization and reinforcement of the effectiveness of means of control in tuna RFMO (Ms Bours).

8- Proposal of advice about technical measures of conservation of certain populations of highly migratory fish species: swordfish (Mr Ulloa).

9- Reflection about the limitation of the capacity of the fleet (reflection subgroup dealing with the debate about the capacity).

10- AOB.

11- Date and place of the next meeting.

12- Conclusion.

Kl. 10.00 Vi er kommet i gang med mødet efter en længere præsentation af kommissionens repræsentant som gav os sin indføring i sit arbejde og baggrund. Derefter rejste formanden spørgsmålet om hvorvidt vi accepterede ham som ny formand, da han havde taget over efter mr. Dion. Det gjorde vi - hvad skulle vi ellers gøre.

Derefter gik vi i gang med pkt. 4 om det ulovlige fiskeri (et emne som optager alle arbejdsgrupper) se nedenfor.

kl. 10.05: pkt. 5 Et oplæg som mr. Ulloa står for. RFMO er de globale regionale råd som styrer fiskeriet i de internationale farvande og dem er der rigtig mange af. Og alle er de også besatte af folk fra LDRAC. Det blev et kort oplæg som ikke gjorde det store ved helheden.

Det går lidt trægt så helt for neden på denne side vil jeg skrive lidt om Madrid som jeg ser denne store by. Der vil jeg så gå ned når det bliver for teknisk og det gør det tit fordi det først og fremmest er industrien som spørger ind til kommissions planer for de fiskerier der nu lige interesserer den enkelte mest og sådan en diskussion er gang lige nu.

kl. 10.25: Diskussionen fortsætter på kursen mod de ulovlige fiskeri. Det er et meget kompliceret affære og bestemt ikke nemmere af der er bøvl med dokumenter som måske, måske ikke er sendt, eller lagt ud på vores hjemmeside. Masse af snak om det samtidig med at der drysser ekstra 5-6 deltagere til mødet.

På billedet ses et lille udsnit af hovedbordet med formanden (i den røde skjorte) og vores mand fra kommissionen.

kl. 10.45 så kommer der endelig lidt gang i sagerne hvor de store fiskere retter angreb mod kystfiskerne i den 3. verden så jeg må op på dubberne. Jeg fik en diskussion med både EU manden og industrien. Jeg angreb for at imødegå det almene fra industrien nemlig at der også er store problemer i den 3. verdens kystfiskerier. Selvfølgelig er det det, men jeg mente at vi som råd måtte have konkrete sager på bordet, altså om konkrete fiskerier i bestemte lande, regioner etc.

Nu skal vi have kaffe og derefter forlader jeg mødet for at købe fødselsdagsgave til min datter Maria som bliver 7 år i dag.

18/9 WG 4 De bilateral aftaler med 3. verdens lande

Der deltager også ca. 20 personer og EU kommissionen har sendt en repræsentant (den samme som normalt kommer til den arbejdsgruppe).

Mødet starter med en orientering fra EU om aftalen med Mauretanien - et punkt som vi altid beskæftiger os en del med. Industrien er ikke særlig venlig stemt over for den sidste aftale. Også i denne omgang er industrien utilfreds med at kystfiskeriet dernede har fået bedre betingelser end de har. Og det handler først og fremmest om at i den seneste aftale er der aftalt at der bliver lukkede perioder i løbet af et år.

kl. 14.52 Diskussionen er gang og industrien presser på. Problemet her er at man her og nu har indført et stop af biologiske grunde og EU presser på og holder betalinger tilbage i håb om at myndighederne i Mauretanien giver bedre begrundelse end de har gjort hidtil.

Så kommer EU ind med oplysninger om kystfiskeriet som hun åbenbart ikke har meget nyt om, det meget vagt det hun kan bidrage med.

kl. 15.08: Diskussionen fortsætter men der er ikke meget kød på den, fra flere sider i industrien forsøger de at presse kommissionen til indrømmelser, bl.a. om at der nedsættes en blandet kommissionen/udvalg hurtigt udarbejdende som kan få gang i det fiskeri som ligger stille.

  Billedet her indeholder LDRAC præsident og vicepræsident (den smilende er vicepræsidenten)

Årsagen til dette billedeshow er kedsomhed fordi diskussionen udelukkende foregår mellem industriens folk og EU og det er meget teknisk og derfor uden for min interesse.

kl. 15.19: det bliver ved.

kl. 15.23: Så kom der lidt kød på sagen da man inddrog Senegal i sagen og nu er der dele af industrien som foreslår at EU opdeler forhandlingerne således at man ekslusiv forhandler tun og derfor skipper de mere problematisk sager som det demersale fiskeri og fiskeriet efter sardiner sardenella.

EU svarer at Senegal er tavse de vil ikke mere. De vil ikke forny nogen aftale og så er den ikke længere. Hun tror ikke at Senegal i fremtiden vil indgå nye aftaler. De har investeret i ny infrastruktur, havne etc. og de vil nu have fiskeri og fisk til denne nye struktur.

kl. 15.30: Så er det de private aftale fra EU fiskere med firmaer i Vestafrika. Sagen er den at et EU fartøj behøver en national licens, dvs. en spansk trawler skal have en licens hos de spanske myndigheder for at kunne indgå en aftale med et firma i ex. Senegal og de licenser har meget forskelligt indhold alt efter hvilke lande de kommer fra. F.eks. fortalte en fra DEFRA de engelske myndigheder mig under frokosten at de udsteder en del licenser til deres fiskere som fisker den vestlige afrikanske kyst. Og han fortalte at de kan og vil inddrage de licenser hvis der kommer anklager mod fiskerne for ikke at overholde reglerne.

kl. 15.50: Så havde vi dvs. jeg en længere diskussion med kommissionen om proceduren vedr. private aftale. Jeg ville gerne kende mere til de nærmere omstændigheder vedr. de aftaler. Det lød som om EU også var involveret i de aftaler og derfor ønskede jeg en mere dybdegående diskussion af den sag i lyset af at industrien hele tiden, når den er presset, siger at den forlader EU aftalerne for i stedet at indgå private og mere nationale bilaterale aftaler.

Billedet viser ned mod podiet, formanden for WG 4 samt yderst til højere Natalie fra EU og til venstre Carla sekretariatsleder i LDRAC

kl.16.00: diskussionen om aftaler og licenser fortsætter. Den går lige over i en stak af aftaler som er i gang mellem EU og en lang række lande. Lande som EU har aftaler med ex. Salomon og Kiribati, Seychellers, Mozambique og mange flere. Industrien lægger for og presser kommissionen til at få de aftaler afsluttet.

kl. 16.17: Så blev jeg irettesat af formanden da jeg spagt forsøgte at stille industrien til ansvar for deres tilbagevendende pres på EU, fordi jeg mener at hele EU's fiskeripolitik i den 3. verden er under pres. Der er alt for meget industrien tager for givet - og derfor er det afgørende og efter min mening gavnligt, at vi tænker på de problemer der ligger bag de aftaler som åbenbart ikke kan indgås - i hvert fald ikke så hurtig som tidligere.

kl. 16.25: Helt konkret er det så aftalen som skal være på plads med Guinea Canakry som volder problemer. Men aftalen udløber i år og der arbejdes på sagen i følge EU. Det gælder såvel tun som demersale arter og skaldyr. Der er en blandet kommissionen i gang. Der er også gang i forhandlingerne mellem EU og Micronesia og Elfenbenskysten, Mozambique er også i gang men langsomt, da det er mange tekniske udestående og så er det smertensbarnet i fiskeriaftalerne Marokko som er meget svære.

kl. 16.40: Så er det nye områder på programmet. Farvande som det indiske Ocean (aftaler med Indien) og Halifax og kysten ud for Bosten dvs. aftaler med USA. Hvordan ser det ud spørger industrien. Der er intet nyt andet end at begge parter i åben for forhandlinger

Så er det rapporter om fiskeriet ved Liberia og Sierra Leon hvor EU giver rapport men landene har endnu ikke svaret på de spørgsmål som disse studier der ligger til grund for rapporterne rejser, så vi afventer. Industrien presser igen for at der åbnes for mulighederne for private aftaler og åbenbart er det EU der bremser de muligheder.

EU svarer at de ikke kan gøre noget fordi forhandlingerne er indstillet pga. af de politiske forhold i de to lande. EU har et grundlag for de forhandlinger, men EU kan ikke gøre noget så længe de lande ikke er klar til det, af politiske grunde. (det er helt tydeligt at her har vi med storpolitik at gøre, dvs. hvor fiskeriet er second to non. Det er som EU udtrykker det meget kompliceret og så drager hun den ligning at det er som Somalia - tror i at vi kan lave en partnerskabs aftale med Somalia?

kl. 16.51: Så er der en opdatering på sikkerheden i det Indiske Ocean ud for Somalia hvor Spanien netop har sagt at de sender et fly til området for at støtte alle andre lande som forsøger at bekæmpe piraterne. Problemet er ikke blot de opbragte fiskere, men også de mange fartøjer der pt. ligger i havn og ikke kan fiske fordi sikkerheden i området er væk. De franske repræsentanter siger at de presser på for at få mere sikkerhed i det store havområde.

kl. 17.05: der blev enighed om at vi udsender en pressemeddelelser hvor vi tager skarpt afstand fra pirateri og inspektioner fra ex. Mauretanien som er meget voldsomme. Der er rapport om et dødsfald i forbindelse med de inspektioner. Formålet er at lægge optimalt pres på de enkelte land for at få stoppet de kapringer, dvs. at der er den nødvendige marine og fly i de områder. Problemet bliver jo forstærket af at al trafik må gennem det Røde Hav og derfra ud i det Indiske Ocean hvor de kapres. Alternativt må fartøjerne syd om Afrika og med hvad deraf følger af udgifter og forbrug af olie.

kl. 17.10 så presser formanden for at vi bliver færdige med mødet som er sat til afslutning til kl. 17.00 så jeg slutter herfra.

17/9 WG 5 Horizontal issues 15.30 - 18.30

Dagsorden på dette møde:

1-      Reading and approval of the minutes of the second WG5 meeting the 1 April 2008.

2-      Approval of the agenda.

3-      State of play of the EPA with ACP countries.

4-      The Rules of origin in the GSP countries: modification of the requirement of the crew nationality (vid. WG5 LDRAC advice)

5-      New GSP Regulation: countries included in the new regime, possible modifications regarding the beneficiary countries, graduated products, etc.

6-      Current negotiations or negotiations in preparation: Ukraine, ASEAN, Andean Community, Central America, MERCOSUR, India, South Korea, Egypt, Libya, Morocco, Tunisia and Israel (update by the EC).

7-      Approval of the IUU Regulation: implementing measures.

8-      Position of the LDRAC about the EC consultation regarding the future relations with OCT countries.

9-      Negotiations in the WTO: NAMA and subsidies.

10-  State of play of the evaluation of the CMO.

11-  International Competitiveness of the fleet (analysis of the report made by Ocèanique Development)

12-  Proposal about the coordination among the RACs and other Consultative bodies (Mr J. A. Suárez Llanos).

13-  AOB.

14-  Date of the next Meeting.

15-   Closure.

Kl. 14.30 - 15.30, efter frokosten er der en præsentation af EU's eksterne flåde. En præsentation som ligger lidt uden for de enkle WG, men et studie som vi brugte noget tid på sidste gang i april 2008. Rapporten kan hentes på det følgende link. ;Final report external fleet

Præsentationen afføder en del debat også fordi der igen er denne diskussion mellem de spanske interesser deres påstande om at EU skærer og skærer deres fiskerimuligheder. Men de accepterer her på mødet rapportens konklusioner som jo er at der ikke er sket så meget hvad angår nedskæringer. Tilbagestår klart at EU's eksterne flåde leverer mindst 20 % af de fisk som spises i EU.

kl. 15.30 går mødet i gang med en beklagelse af at fiskeriet i det Indiske Ocean er meget hårdt ramt af pirater og flere fartøjer er kapret og formanden opfordrer de mange regeringer til at reagere på de pirater.

pkt. 4 Til dette møde er der omkring 30 deltagere og mødet starter med et indlæg fra en repræsentant fra kommissionen. Han gør rede for EUs partnerskabsforhandlinger med de såkaldte ACP lande.

kl. 16.00 pkt. 5: Diskussion om GSP+ forhandlingerne, kompliceret diskussion for de folk som handler og køber med de udviklingslande som EU har disse GSP og GSP+ ordninger med. GSP programmet varetages af DG udvikling og DG fiskeri skal derfor forhandle med kollegaer i DG udvikling for at få taget vare om handel med fisk og produkter. Her tænker den europæiske industri først og fremmest på de problemer de siger de har med GSP lande som ikke opfylder de aftaler de har indgået med EU. EU industrien påstår at GSP lande dumper fisk på EU's marked til priser EU industrien ikke kan konkurrere med. I selve fiskeriet ligger der også GSP aftaler i de partnerskaber DG fiskeri indgår med regeringer i GSP lande. Regler om arbejdsmiljø, om besætninger, om hvor fisken skal landes etc.

kl. 16.35 pkt. 6: Så er der diskussioner om de forhandlinger EU fører med de lande som er nævnt under pkt. 6 hvoraf nogle lande er vigtige mht. fiskeri og andre ikke. Ex. er der ikke meget fiskeri og aftaler med lande som Ukraine, Israel m. fl. Her giver EUs repræsentant en orientering om hvordan forhandlingerne går for hvert land/område. Det gjorde han også i april på sidste møde. Her det handlen med fiskeprodukter som er helt afgørende. Industrien vil gerne ind på de markeder og derfor vil de meget gerne have de forhandlinger op i fart. Ex. er der svære forhandlinger med Indien om deres eksport af rejer til EU en ganske betydelig import. Og her burde LDRAC, efter repræsentantens mening diskutere denne sag og give EU et råd.

kl.17.10 pkt. 7: Så er der ulovligt fiskeri IUU på programmet, eller rettere hvad "vi" gør ved det og dertil har vi et indlæg fra folk fra kommissionen som arbejder med den sag. Et længere oplæg som omhandlede alle de EU initiativer der er i gang for at bekæmpe IUU og igen måtte LDRAC formanden beklage at vi ikke har adgang til alle de dokumenter som omhandler disse diskussioner. Hver gang IUU er på programmet er der en lang diskussion. Industriens problem er også her at kommissionen holder kortene (for) tæt ind til kroppen. Men mit problem i den diskussion er følgende: Ulovligt fiskeri er og bliver ulovligt, og længere er den ikke. Men fordi det ulovlige fiskeri er blevet mere el. mindre accepteret gennem årene er det også blevet umuligt at tage udgangspunkt i det enkle. Og derfor råber industrien efter regler som de så kan navigere efter. Ikke så meget reglerne for fiskeriet som de regler der følger i kølvandet på hele sagen om IUU. Bøder; områder; landinger; omladning til søs etc. Industrien vil vide og kende til EU's næste træk for at kunne leve med dem. Men alle glemmer nu at ulovligt fiskeri er ulovligt fiskeri og i bund og grund ikke andet. Diskussionen startede lige efter kl. 17.00 og nu er kl. tæt på 18.00 - det er meget hårdt at være midt i også fordi jeg ikke har andet at tilføje til den diskussion end netop dette at EU og industrien har fået skabt en institution omkring det ulovlige fiskeri.

kl. 17.55 pkt. 8: Næste punkt igen et EU punkt om hvordan det går med Det Grønne Papir som EU forhandler med de såkaldte OCT lande. Det punkt var hurtig overstået

kl. 17.58 pkt. 9: Så blev det status på EU og WTO. Her giver EU repræsentanten sin status og det er tydelig at møædets deltagere er ved at køre træt. Mødet skal slutte om en halv time og vi mangler stadig flere punkter.

kl. 18.01. pkt. 10: Nu går det stærkt formanden har travlt og vil gerne høre om vore meninger om det studie der skal i gang om CMO - og hvad er så CMO - jeg mmå på nettet for at finde ud af det og finder et topmøde om CMO.

kl. 18.09 pkt. 11: Overstået ´på et min. fordi det emne havde vi på et længere punkt inden mødet

kl. 18.10 pkt. 12: Emnet her er hvordan LDRAC kan samarbejde med andre rådgivende udvalg, råd og komiteer. Der er 14 på fiskeriområdet får vi at vide og der er mere end 40 arbejdsgrupper og langt over 100 møder om året. Hele sagen blev forelagt af en af LDRAC medlemmer fra Spanien Suárez Llanos. Han foreslår vi får fremstillet et non-paper det må så være et neutralt papir som giver alle disse forsamlinger et overblik til diskussion af denne sag. For det er tydeligt at der en masse overlap og at alle disse forsamlinger består af de samme mennesker. Det er specielt når vi taler om det store råd AQVA som er tættest på kommissionen. Jeg fremførte det synspunkt at vi i denne LDRAC har brug for politiske diskussions papirer fordi vi beskæftiger os med med fiskeri og havområder hvor EU ikke har herredømme alene, men skal dele den med alle de lande som aftalerne laves med. Dvs. modsat RAC for Nordsøen NSRAC hvor alle interesser er til stede rundt bordet, mangler LDRAC så afgjort interesserne fra lande uden for EU.

kl. pkt. 13: Næste møde bliver også i feb. 2008. Slut herfra så er det hjem på mit ydmyge værelse her i Madrid hvor det er sommer og mellem 25-30 grader plus. Jeg er tilbage i morgen eftermiddag til WG 4 mødet.

 

17/9 WG 1 Regionale fiskerier og fiskeriet i Nordatlanten fra 9.30 - 13.30

Deltagere 22 plus gæster fra ICES og en forsker fra Kiel

Dagsorden:

Efter de formelle punkter er der følgende punkter:

pkt. 4: Redfisk Irminger Sea

pkt. 5: NEAFC I/II redfisk fishery

pkt. 6: Greenland cod recovery plan

pkt. 7: Faeroes Agreement

pkt. 8: Iceland Technical measures

pkt. 9: LDRAC Position regarding next meeting of NAFO in Vigo sept. 22. - 26. 2008

pkt. 4:

Første punkt på programmet er diskussionen om rødfisk fiskeriet i Nordatlanten. der er et oplæg ved ICES biolog fra DK Jesper Bøje som giver os en gennemgang af situationen i det fiskeri hvor mange lande har interesser. Det ser ikke godt ud med den bestand hvor der i midten af 70'erne blev landet mere end 300.000 t/år. Nu anbefaler ICES at al direkte trawlfiskeri på rødfisk i det område indstilles.

Herefter tog vi fat på fiskeriet efter rødfisk i det havområde vi kalder "Irminger Sea" som er et større havområde ved Østgrønland. Det område var genstand for en større debat på sidste WG møde 9/4 08 hvor specielt de tyske fiskere var meget utilfredse med at der endnu ikke (dengang) var blevet åbnet for det fiskeri. Derfor (måske) er der inviteret en forsker fra Tyskland. ICES anbefaler en kvote på 20.000 tons 2008 også fordi de biologiske data er ringe i det område

Hele problematikken om Rødfisk i det nordlige Atlanterhav er kompliceret af at rigtige mange lande er aktive, dog ikke Danmark. Dette lagt sammen med at alle åbenbart er enige om at de videnskabelige undersøgelser er mildt sagt mangelfulde.

Industrien ser også i denne sag ikke overraskende noget anderledes på sagen end biologerne. Ex. Portugal har fiskeri interesse i de områder. Den tyske industri repræsentant er ikke til stede i dag, han var ellers meget aktiv på sidste møde. De baltiske lande har også fiskeriinteresse her. Ellers er det Rusland og Norge som fanger de helt store mængder i de områder, specielt uden for Irminger Sea.

Så er det kaffepause

Men inden får formanden beklaget at EU kommissionen heller ikke er tilstede i dag. Sidste gang holdt vi mødet i Bruxelles for netop at få kommissionen til at fortælle os deres mening om specielt aftalen med Færøerne og de tekniske diskussioner med Island. Der er bred beklagelse og LDRAC præsidenten som er medlem af WG 1 er meget utilfreds og han foreslår at vi må stramme retorikken over for EU for at få dem med.

pkt. 6: Efter kaffen kommer Grønland på programmet. Til indledning for vi en gennemgang af en tysk forsker Heino Fock som giver os en udmærket indføring i spørgsmålet om torsk ved Grønland. Det er måske en positiv historie idet meget tyder på at de bestande er på vej op, og det er som alle ved, ikke ret mange bestande som kan prale af det. Årsagen er måske ikke så spændende fordi fremtiden for torsk ved Grønland ser ud til at være styret af den globale opvarmning. Fock viser også hvordan temperaturen og landinger følges af og nu er temperaturen ved at være som da fiskeriet var på det højeste for 20-30 år siden. Her skal vi være opmærksom på at der reelt er tale om to meget adskilte bestande - kysttorsken og den torsk som kommer fra bankerne, de vestlige af dem.

Det er lidt bekymrende at det ser ud som om at opbyggelsen af bestandene (øst og vest bestande) er gået i stå 2007 - 2008. Fra slutningen af 80'erne og frem til starten af 2000 så man næsten ingen torsk i de områder. Men fra 2003 steg den signifikant. Det kan ikke forklares. Men en indikator er kuller. Kuller holder af varmere vand en torsk og man ser nu en betydelig mængde kuller ved Østgrønland.

Grunden til at opbyggelsen af bestandene er gået i stå, kan forklares med at modsat luft temperaturen stiger så falder vand temperaturen og det kan være forklaringen. Hvorfor vandet bliver koldere er der så ingen forklaring på her hvor vi kun ser på fisk og det miljø de lever i.

Fock konkluderer følgende: Bestandene er meget langtfra på det niveau vi ønsker og forklaringerne er mange, bl.a. den globale opvarmning og deraf følgende konsekvenser for i særlig grad den føde som torsken har brug for. Pt. æder torsk mange torsk op mod 50 % og det sætter tingene i stå.

Jeg forsøgte efter 2 meget lange indlæg at rejse spørgsmålet om politik ved at give køb på industriens og videnskabens behov. Jeg mente at vi som arbejdsgruppe måtte være fokuseret på dilemmaer og dem er der som bekendt nok af i fiskeriet. Men det er op af bakke for sådanne synspunkter. Jeg understregede at jeg sad her som NGO og derfor selvfølgelig også måtte stille såvel industrien som videnskaben til ansvar for deres gerninger.

pkt. 9: Hvad gør LDRAC i forhold til NAFO møderne i Vigo 22-26./9? LDRAC valgte præsident giver en opsamling på hvad LDRAC vil bringe til Vigo på det møde. Der er mange detaljer og mange fiskebestande på spil og de kom alle med her. Der var bestande som skulle efterprøves i dybden.

Næste møde i Bruxelles i feb. 2009

Madrid - hvad er det for en by?

Det er en stor by og den er delt meget op, synes jeg. Jeg bor nær Metrostationen Plaza De Espana og det er et rå område når man kommer lidt væk fra den store gade Gran Via. Jeg bor på Hostal Arti til ca. 35 EURO/nat.

Disse møder holdes på luksus hotel nær Nunez De Balboa og her bor de rige og magtfulde. Her ser man sjældent mænd uden slips og her kører far og mor deres børn i skole i deres store biler og børnene er i uniformer. Den amerikanske ambassade ligger også her omgivet af en masse politi.

10.35: Det går meget langsomt med det møde. Vores mand fra EU fortæller en masse historier fra hans langeee liv i EU's tjeneste.

Hvad er der så mere at sige om Madrid, en masse. Metroen et kapitel for sig og noget enestående synes jeg. Sådan en morgen er tog i alle retninger og efter et par ture kan alle finde rundt i Madrid. Og så er den i brug. Et menneskehav flyttes med Metroen og folk bruger Metroen som en taxi el. anden privat transport. Folk bevæger sig automatisk alt imens de læser en bog, en avis og andet. Det er et fantastisk system.

Lige så fantastisk som Metroen er lige så fantastisk er det at folk her helt åbenbart også har brug for en masse biler - dem er der mange af, alt for mange

Af andre vigtige sager i Madrid er maden og hvordan man mødes af personalet på de mange restauranter, pubber, beværtninger etc. For mange er det, overalt. Tidligere fik man tapas sammen med en øl, nu får man et par oliven, chips el. lidet nødder. Der er stadig steder hvor der gives tapas, men de fleste steder i dag betaler man for det og det er heller ikke billigt. Et glas øl og lidt ansjoser el. sardiner el. lidt pølse løber op i nær ved 10 EURO. En øl koster 3-3.50 EURO og det er vel at mærke et alm. glas øl.

Aftensmaden med et par glas vin og vand og kaffe løber op i 30 EURO uden at være luksus så det er relativt dyrt i Madrid.

I går aftes opholdt jeg mig på spisestedet "Fiskerne" i en sidegade til Grand Via. Det er et mindre sted, men propfyldt med mennesker og de venter ude på gaden for at komme ind og det selv om der ligger mange spisesteder i det område. Det er sted hvor man får god og meget mad og øl. Vinen er det ikke meget ved. Og da jeg kun meget sjældent møder folk der bare kan forstå et par engelske ord, og jeg der intet spansk kan, er det spændende at se hvad det jeg får serveret. Jeg holder meget af at se på mennesker, læse lidt og ellers slappe af. Her er der meget at se på. Bordet ved siden af sidder der 3 kvinder en mand i meget samtale mens alle ryger (i Madrid ryger man stadig også på spisestederne, bortset fra de fornemme steder ude i de dyre kvarterer, her er det overalt forbudt at ryge, så der står altid og overalt større og mindre flokke af folk i jakkesæt og dragter og ryger). De fattige må ryge overalt. På de fine kvarterers veje er det derimod meget passiv rygning, alle ryger tilsyneladende og rigtige mange kvinder gør det.

De 4 her spiser meget afslappet og de får mange forskellige retter og alle spiser direkte af fadende, det ser man også overalt i de mere ydmyge områder. Meget afslappet det hele og de tjenende ånder er meget hurtige med de mange serveringer (hvordan de holder alt dette inde i deres hoveder er svært at forstå, men når folk vil betale så er det parat.

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os