Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Hvorfor er det danske fiskeri ikke aktiv i den 3. verden?

Levende Hav har fået den følgende henvendelse fra Bill Pedersen fra Helsingør. Den taler for sig og Bill rejser en del spørgsmål. Levende Hav har fulgt op på henvendelsen og det vil vi også fortsætte med. Og denne opfølgning kan følges her på siden.

Om det danske fiskeri erhverv så også er i stand til at bidrage med en fornuftig indsats (med "fornuftig" menes en indsats og et udkomme som kommer begge parter, havet og ressourcerne til gode) i den 3. verdens farvande, lader vi indtil videre ligge. Det er et helt åbent spørgsmål som tager sit udgangspunkt i en eventuel interesse fra det danske fiskeri.

Fra Bill Pedersen modtaget den 7. juni, 2005

 

Til Formand Kurt Bertelsen Christensen

Landsforeningen Levende Hav

Vedr.: Den katastrofale situation for dansk fiskeri

Jeg tillader mig herved at henvende mig til dig.

Jeg har læst dit indlæg i Jyllands Posten den 6. juni, samt dit indlæg angående tobisskandalen.

Måske kan du hjælpe mig med at få svar på nogle ting. Jeg har igennem adskillige år hørt og læst om den meget ulykkelige og katastrofale situation som dansk fiskeri befinder sig i, på grund af stadig flere restriktioner i form af lavere kvoter, færre havdage, forbud mod fangst af den ene eller anden art etc.

Men jeg forstår stadig ikke den evige kamp mellem biologer, politikere og fiskere, og andre interesse organisationer. Hvorfor kan repræsentanter fra alle berørte områder ikke bare sætte sig sammen og finde ud af en aftale om at drive et fiskeri, der er til gavn for alle, også på langt sigt?

Resultatet af ovennævnte uenighed og politik kender vi alle: Overfiskeri, fallit og ophugning af skibe for mange familier, efterfølgende arbejdsløshed og så videre, og for dem der vælger at blive i erhvervet og kæmpe videre, masser af hårdt arbejde uden den store indtjening.

Derfor er der noget, der undrer mig meget!

Jeg har adskillige gange henvendt mig til ledelsen i Danmarks Fiskeriforening, Notfiskernes Producentorganisation, Fiskeriudvalget under SID Fiskernes Landsklub (3F), med tilbud om muligheden for at deltage i et projekt, som både kan bevare danske arbejdspladser, samt udvikle nye arbejdspladser til gavn for dansk fiskeri og relaterede områder.

Til dato har jeg INTET hørt!

Venligst korriger mig hvis jeg tager fejl. Jeg troede, at det mindste man kan forvente, når man viser interesse for at hjælpe, og kommer med et konkret tilbud om at medvirke til at forbedre situationen for de danske fiskere, er et svar. Det uanset om svaret er et ja eller et nej.

Jeg går ud fra, at ovennævnte er øverste repræsentanter for de danske fiskere, og skal varetage deres interesser - jeg håber ikke, at alle får samme behandling, som den jeg har fået indtil nu.

For hvem har lyst til at bruge tid og kræfter på at henvende sig gang på gang, uden nogensinde at få et svar. Så henvender man sig da der, hvor man får en ordentlig, korrekt og høflig behandling.

Mit navn er Bill Pedersen, jeg er 49 år, og er født i Helsingør, Hamlets by. Jeg repræsenterer en af de mest indflydelsesrige i Mauretanien, som ligeledes har familiære forbindelser i Marokko.

For længe siden dannede de en forretningsorganisation, som bl.a. er involveret i adskillige vigtige nøglesektorer, som vedrører økonomien i Mauretanien, olie-og gasindustrien, forsikringsverdenen, transportsektoren, nogle er konsuler, og vigtigst af alt for mig – fiskeindustrien.

Det er tanken at indlede et internationalt samarbejde med interesserede personer fra udlandet, der er involveret i fiskeri på en eller anden vis. Vi er i en position, som gør det muligt for os, at tilbyde alle former for licenser, vel og mærket mauretanske licenser som ikke er omfattet af aftalen med EU, og derfor ikke omfattet af de begrænsninger og kvoter i denne aftale. Farvandene ved Mauretanien er nogle af verdens rigeste, hvad angår antallet af fiskearter, og er en af de vigtigste grundstene i Mauretaniens økonomi. Fiskeeksporten i Mauretanien udgør 50 % af alt eksport og bidrager til 12% af landets bruttonationalprodukt. Regeringen i Mauretanien anser denne sektor for at være en meget værdifuld kilde for fremtidige arbejdspladser og valutaindtjening.

Så regeringen er naturligvis meget interesseret i at forøge samarbejdet med udlandet på alle niveauer, der vedrører fiskeri. I månederne september og oktober er der totalt fiskestop, for at give bestandene en pause, og fiskeriet foregår under streng kontrol, for at fremtidssikre et bæredygtigt fiskeri til gavn for alle involverede parter. Flere lande, bl.a. Spanien, Portugal, Italien, Island, Frankrig og Japan fisker i Mauretaniens farvande under aftalen med EU, men så vidt jeg ved ingen danske fiskefartøjer.

Kan du svare mig hvorfor danske fiskere ikke er interesseret?

Når den nuværende aftale mellem EU og Mauretanien udløber den 31. juli 2006, vil EU have betalt 340 mio. EURO til Mauretanien for at få lov til at fiske i deres farvande.

Det synes jeg er rigtig mange penge.

Hvorfor skulle nogle af disse mange penge ikke komme danske fiskere til gode?

Jeg har flere gange været i kontakt med statsministeren og fødevareministeren angående dette projekt, og de har foreslået mig, at kontakte ovennævnte repræsentanter.

Der sker bare intet!

En væsentlig grund til at jeg har ønsket at involvere mig i dette projekt er, at jeg har et brændende ønske om at medvirke til at bevare og skabe nye arbejdspladser til gavn for alle i fiskeindustrien og relaterede områder, og at det foregår på en måde der tager hensyn til miljøet. Det må vel også være en fordel for farvandene – hvor bl.a. de danske fiskere er beskæftiget nu – at de kunne få en pause ved at fiskerne sejlede hen og fiskede andre steder.

Jeg kan til slut oplyse, at interessen for vort projekt har været mere positiv fra udlandet, bl.a. fra Island, Norge og Polen. Det ville dog glæde mig meget mere, hvis også danske fiskere var mere interesseret. Jeg håber meget at høre fra dig, og at du kan hjælpe mig med at få svar på nogle af mine spørgsmål.

Hav en fortsat god dag og held og lykke fremover.

Med venlig hilsen

Bill Pedersen

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os