Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

EU-partnerskabsaftaler om fiskeri ved fattige landes kyster er skjult neoimperialisme.

Den Dominikanske Republik med Det Caribiske Hav til den ene side og Atlanten til den anden var fra 15-hundredetallet til første halvdel af 18-hundredetallet besat af grusomme spanske koloniherrer. Landet er i dag selvstændigt. Det er fattigt. Det går for at være korrupt og brutalt ledet.

Først og fremmest de tidligere koloniherrer Spanien, men også Portugal og Frankrig har store fartøjer ejet af magtfulde redere. De lider under, at der er overkapacitet i Europas fiskerflåder. I Nordeuropas fiskesektorer er man hunderædde, fordi der vil blive store interessemodsætninger, når spanierne kræver at tage del det i forvejen trængte fiskeri i Nordsøen, som nu også er defineret som ”EU-havet”.

Derfor kunne man i sin tid hurtigt blive enige om, at det ville være fint, hvis Spanierne kunne få tilfredsstillet deres grådige behov for tun ved deres tidligere kolonis kyster med EU som mellemled. Så ville deres storredere nok være mindre aggressive med hensyn til at sende deres store fiskefartøjer ind i de nordlige EU-farvande.

For tiden genforhandler EU-parlamentet denne aftale. Man pynter på den og kalder den en ”partnerskabsaftale”, men formålet er principielt det samme.

Fra Levende Havs side må vi slå fast:

·        EU’s fiskeflåde har intet at gøre ved fjerne, fattige landes kyster.

·        Har vi overkapacitet i Europas fiskerflåder, så hug skibene op i stedet for, at de fortsætter overfiskeriet på fattige landes resurser.

·        Som tidligere koloniherrer og i betragtning af den ulige og uretfærdige fordeling af velstanden i Verden bør Europa uden modydelser påtage sig at ophjælpe de fattige landes fiskeri gennem assistance direkte til fiskersamfundene.

·        Opkøb af fiskerettigheder ved fattige landes kyster betragter vi som camoufleret røveri af fattige landes fiskeresurser.

Vi ønsker oppositionen i EU-parlamentet held og lykke til at spænde ben for denne aftale. Det gøres ikke ved justeringer, men ved helt at annullere en forlængelse.

 Knud Andersen formand LLH

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os