Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Eritrea Links Støt os   English

Norddjursland den 25. april 2012.

 

Pressemeddelelse og invitation til diskussionsmøde

I anledning af, at Landsforeningen Levende Hav netop har udgivet rapporten, Fiskeri for FN´s fattigdomsmål – KYSTFISKERI viser vejen frem!, afholdes fredag den 11. maj et åbent møde i Hirtshals. På mødet vil der blive et oplæg om rapporten af dens hovedforfatter, Eva Munk Madsen. Oplægget har titlen: ”Hvordan kan verdens fiskeri give mad og levevej for flest mulige mennesker?” Derefter vil der blive en diskussion om, hvilket fiskeri der bør have topprioritet på verdensplan: det industrialiserede storfiskeri eller kystfiskeriet. Debatten vil relatere sig til FN´s 2015-mål, som Danmark har tiltrådt, men vil også komme ind på reformen af EU´s fiskeripolitik, samt de erfaringer, som Danmark har gjort med ”rettighedsbaseret fiskeri” - altså privatisering af fiskerettighederne. Den danske fiskerireform, som nu søges kopieret af andre europæiske lande, har efter manges opfattelse minimeret dansk kystfiskeri. På mødet diskuteres, om fiskeri skal være til fordel for en daglig levevej for en befolkning ved kysten eller om det skal være til fordel for spekulation og profit af investeret kapital. Er det overhovedet i orden at fratage kystfiskerbefolkningen deres hævdvundne ret til fiskeresursen i verden og i Danmark?

Mødet finder sted:

Fredag den 11, maj 2012 kl. 19.30 på Nordsømuseet, sal E

Program:

19.30 Velkomst (Knud Andersen, formand Levende Hav)

19.45 Oplæg om rapporten af dens forfatter, Eva Munk Madsen

20.15 Spørgsmål til rapporten

20.30 Pause

20.45 Bred debat om rapportens budskab og kystfiskeri

21.45 Forventet sluttidspunkt

Flygtningebåden Anton kommer til Hirtshals i anledning af mødet.

Der er mange årsager til, at folk flygter: De menneskeskabte klimaændringer,

krige om resurser og sult, fordi menneskers levevej forsvinder. Når store flåder af store industrialiserede fiskefartøjer opfisker fiskebestandene ud for fattige landes kyster, forsvinder livsgrundlaget for millioner af mennesker, og de må flytte sig. Levende Havs kutter Anton anløber Hirtshals Havn fredag den 11. ,maj med 70 flygtninge om bord og bliver liggende weekenden over. Flygtningene fylder hele dækket, bakken og styrehusets tag. Disse mennesker er ikke flygtet for sjov. De var blevet hjemme, hvis de havde været i stand til at opretholde deres levevej i fred.

Yderligere oplysninger: Knud Andersen, knud@levende-hav.dk, tlf. 20487421 / 97895455 eller Henrik Jøker Bjerre, henrikjoekerbjerre@gmail.com, tlf. 50475018.


 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Søg på denne hjemmeside Kystfiskeri Fiskeri i den 3. verden og EU Kontakt os