Miljøstyrelsens afgørelse

Miljøstyrelsens afgørelse af anke over tilladelsen til etablering af specialdepot

for let forurenet jord i forbindelse med opfyldning i Århus Fiskerihavn

Miljøstyrelsen har d. 23. marts givet Levende Hav medhold i flere klagepunkter, og har derfor henvist Århus amt til fornyet sagsbehandling såfremt den forurenede jord fortsat ønskes deponeret i havnen. Miljøstyrelsens afgørelse har J. nr. 133/K03-0007 og kan fås i Miljøstyrelsen.

Århus Amt har pr. 10 maj meddelt ansøgeren COWI Rådgivende Ingeniører at Amtet kun vil genbehandle sagen hvis der søges på ny, under hensyn til Miljøstyrelsens udmelding.

21. maj 2001, Peder Pedersen, Daglig leder Levende Hav.