Giftfri bundmalinger til lystfartøjer 

 Sejlerfolket bør gå i spidsen med et stop for gift og kobber i deres bundmalinger

 

 
Dansk Sejlerunion har inviteret til debat denne jan. Og møderne foregår rundt i hele landet. Spørgsmålet til debat er den forrige regerings ”Bekendtgørelse nr. 761 af 25. sept. 1999 om forbud om biocidholdige bundmalinger til lystfartøjer”.

Dansk Sejlerunions medlemmer mener ikke, at der er udviklet de nødvendige alternativer og derfor lægger man nu pres på den nye miljøminister for at få ham til at ophæve forbudet eller i det mindste at få det udsat i mindst 5 år.

Dansk Sejlerunion har inviteret Levende Hav til denne debat som repræsentant for miljøbevægelsen. Desuden deltager Hempel med et oplæg og man har også inviteret repræsentanter for Folketingets Miljøudvalg, men indtil videre har politikkerne ikke taget imod invitationen.

Levende Havs udmelding er klar – sejlerfolket bør gå i spidsen med et stop for gift og kobber i deres bundmalinger. Derimod mener vi ikke at forbudet som det foreligger bør træde i kraft ved årsskiftet. Vi mener ikke at det vil gavne havmiljøet at presse et forbud igennem – tværtimod. Et forbud skal være logisk og gennemførligt, ellers risikerer man at tabe en stor gruppe af sejlere som også ønsker at få giften og kobberet væk fra deres fartøjer.

Sejlerfolket og Dansk Sejlunion siger at de vil af med disse stoffer og nu vil Levende Hav bruge disse 6 debataftner - hvor der hver aften møder flere hundrede sejlere - til en vurdering af om der blandt sejlerne er et dybtfølt ønske om at komme af med disse stoffer i bundmalingerne. 

Er det det, og det tyder det nu meget på, så mener vi at miljøministeren bør tage initiativ til en nyvurdering af forbudet, herunder at få udviklet en handlingsplan for afvikling af gift og kobber i bundmalingerne.