Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Cheminova og høfde 42. August 2004

Nu har høfde 42 giftdepotet og Cheminova endnu engang ryddet avisernes forsider. Denne gang som følge af den plan Ringkøbing Amt og Miljøministeriet blev enige om sidste år, hvor giftdepotet skulle indkapsles til en pris på 14 mil kroner. Den pris holder nu ikke, der skal findes 10 mil mere.

Der er ikke ret mange der har tillid til den plan og det tilsyneladende også med god grund. Amtet har beviseligt ikke styr på depotet og omfanget af den gift der siver ud fra depotet.

Amtet afviser en sådan påstand med henvisning til, at man kan drikke mellem 12-5000 liter af det havvand som giften forsvinder ud i, inden det bliver direkte sundhedsfarligt. Det er den velkendte argumentation, hvor de ansvarlige misbruger resultatet af undersøgelserne i eksempler hvor de ikke giver nogen mening. Giften i Vesterhavet og Nissum Bredning fra høfde 42 er ikke et spørgsmål om en eventuel akut forgiftningsfare for den tyske turist som kommer til området en gang i sit liv, det er alene et spørgsmål om de skadelige påvirkninger over tid for de mennesker som lever i området. Dertil kommer giftens negative påvirkninger på dyr og planter.

Høfde 42 er den uendelig historie som først afsluttes når depotet er fjernet – en gang for alle. De ansvarlige mener ikke det kan lade sig gøre. Og hvis det er muligt, vil det koste et 3 cifret millionbeløb, husker de at minde os om, hver gang høfde 42 er på dagsorden. Så det er umuligt fordi det koster mange penge, men penge er der nok af, se blot på den forbrugsfest/skattelettelser på flere mia. som er i gang i tiden.

Depotet skal væk og opgaven bliver nu at finde de nødvendige penge. Amtet vil igen bruge mange millioner på en løsning som ikke fjerner et eneste gram af de 1-200 tons gift fra depotet og Miljøministeriet det samme. Den plan bør nu revideres i lyset af rapporten fra juni 2004 og med indsættelsen af en ny miljøminister.

I den nye plan bør Cheminovas overskud på 250 mil kr./år før skat inddrages. Cheminova siger selv, at virksomheden ikke har noget ansvar for depotet. Virksomheden har ikke noget juridisk ansvar, det har de fået dom på i 1987 og de frasiger sig ethvert moralsk ansvar med henvisning til at ”at i 50’erne og 60’erne vidste man ikke bedre”.

Det er nu snart 20 år siden, at Cheminova blev frikendt for deres ansvar i Vestre Landsret, i spørgsmålet om høfde 42. Det er rigtig mange år i miljøjurasammenhænge, så tiden må være inde til at samfundet nu rejser en ny sag mod Cheminova. Et alternativ til en ny sag kunne være et forlig mellem staten, amtet, kommunerne og Cheminova, med det ene formål, at finde et 3 cifret million beløb til for at få fjernet høfde 42 giftdepotet, engang for alle.

Kommentarer til sagen

  • Ringkøbing Amt og Thyborøn/Harboøre/Lemvig kommuner har været mere end venlige over for giftfabrikken Cheminova. Sikkert fordi det er egnens største arbejdsplads. Det faktum huskede myndighederne altid at minde os om, når debatten kører. Dette, at der er tale om en stor arbejdsplads med store overskud, har ikke gavnet miljøet, naturen og menneskene på Harboøre Tange. Cheminova vil selvfølgelig protestere mod den påstand med henvisning til, at de nu bruger mange mil på at rense efter deres produktioner i dag. Men det faktum har intet med høfde 42 at gøre. Selvfølgelig skal de rense og gøre rent efter den produktion de har i dag, det skal de ikke have ros for. Tværtimod skal Cheminova være under konstant og skærpet overvågning, for høfde 42 sagen dokumenterer, at Cheminova går lige til stregen. De tager i hvert fald ikke ansvaret for de forureninger som viser sig om 10-20 år, blot fordi vi er blevet klogere.    
  • Den danske miljølovgivning er under stadig udvikling og i dag ser man, at dommene (bøder og erstatninger) over de erhvervsvirksomheder som profiterer af forureningen, bliver større og større. Det seneste eksempel, hvor en dambruger skal af med 3 mil kroner for at brugt mere foder end tilladt og dermed forurenet mere end tilladt, er et sådan eksempel. Det strider helt sikkert mod alles retsopfattelser, at en dambruger kan få så store bøder for en organisk forurening af et vandløb, hvor Cheminova er blevet frikendt for den største og mest omfattende kemiske forurening i Danmark.
  • Borgernes retsopfattelse er en dynamisk størrelse som ændrer sig over tid. Det er Folketingets opgave at sikre at lovgivningen svarer overens med borgernes retsopfattelse.

Ferring Strand den 5/8 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os