Farlig last

  

  

PRESSEMEDDELELSE udsendt den 12.7.01

fra M/S Anton – for et levende hav i Sejerø Havn, Storebælt

Besætningen på Levende Havs fartøj ”M/S Anton”, som for øjeblikket befinder sig i Storebælt i havnen på Sejerø, er rystet over at erfare, at der nu skal foregå omfattende transporter af atomaffald gennem de danske farvande. Vi er også skuffede over, at en repræsentant for ”Søfartsstyrelsen” i Radioavisen giver indtrykket af, at der kan skabes sikkerhed omkring sådanne transporter. Erfaringerne viser, at der altid vil ske ulykker til søs– før eller siden. Men blot én kollisionsulykke, hvor et atomtransportskib er impliceret, kan ødelægge hele Østersøregionens muligheder for fiskeri i århundreder. Det er uansvarligt og Danmark bør på det skarpeste modarbejde det på alle internationale planer, også selv om dette skulle udløse en krise i det internationale søfartssamarbejde. Det er simpelt hen et spørgsmål om vor og hele regionens liv og velfærd!

Dette er affattet i det nordlige Storebælt, der i forvejen er ramt af en katastrofal nedgang i fiskeriet, pga. brobyggeri, iltsvind og udledning af fremmedstoffer, som truer med at tilintetgøre det lokale fiskeri. Naturen og menneskene tæt på naturen kan ikke tage mere. Nu må det være nok!

Besætningen på M/S Anton, Landsforeningen Levende Hav

Henvendelse kontakt: M/S Anton 51245712 – 51245720 mail anton@levende-hav.dk