Om havforurening og snabeldyr


Af Gunnar Jacobsen

Formand for Landsforeningen Levende Hav.

I Horsens fjord har der lige været en havforureningssag, hvor fiskerne bliver dem, det går ud over, i kraft af et fiskeforbud, selv om de ikke har forurenet. Danmarks Fiskeriforening burde gøre politikerne forståeligt, at man ikke kan stoppe forureningen med fiskeforbud, men foreningen har ikke vidst nogen synlig interesse for sagen. Da havforureningen i det hele taget ikke ser ud til at interessere Danmarks fiskeriforening vil jeg opfordre alle, især fiskere, der er bekymrede for udviklingen til at melde sig ind i Landsforeningen Levende Hav hvor vi vil gøre forsøg på at råbe de ansvarlige myndigheder op, inden der bliver så mange fiskeforbud at vi må opgive vores erhverv. Landsforeningen Levende Hav er en lille forening uden kapital, som arbejder med frivillige hjælpere som interesserer sig for fiskeriet og havmiljøet og fremtiden for især de mindre kuttere.

Bent Rulle har engang sidste år her i bladet skrevet at Landsforeningen Levende Hav blot var en flok snabeldyr, der ville have penge af de offentlige fonde, men jeg vil lige gøre opmærksom på, at man skal gøre et stykke arbejde for at få tilskud fra det offentlige og vi har fået positive tilbagemeldinger fra de projekter vi har i gang. Når talen er om snabeldyr holder Danmarks Fiskeriforening sig ikke tilbage. Efter indførelsen af den ny produktionsafgift, har foreningen været meget bekymrede, om vi huskede at betale afgift af de fangstrejser som vi landede i udlandet.. Efter nytår blev vi afkrævet en tro og love erklæring, hvor vi skulle opgive hvor meget vi havde solgt fisk for i udlandet sidste år og hvor meget der var indbetalt i afgift. Så jeg føler at Danmarks Fiskeriforening har snabelen langt nok nede i min kutters kasse.