Bundmalinger - høringssvar

 

 

     

  

 

Miljøstyrelsen

Kontoret for Biocid- og Kemikalievurdering

j.nr. M 7014 – 0053

 

Hørningssvar vedr. ”Udkast til ny bekendtgørelse om bundmaling”

Forrige vinter deltog Landsforeningen Levende Hav i 6 større møder under Dansk Sejlunion. Møderne handlede udelukkende om det forestående forbud mod brugen af biocid i bundmalinger for mindre fartøjer, som skulle træde i kraft ved årsskiftet.

Levende Havs indlæg på disse møder blev holdt i følgende overskrift

  1. Forbudet er ulogisk og mangelfuld i og med at det kun omhandler en mindre gruppe af fartøjer. Derfor kunne vi anbefale, at forbudet blev ophævet og man i stedet gik i gang udviklingen af konkrete forpligtende alternativer, som også omhandlede andre fartøjer.

Men dette udkast til bekendtgørelse om bundmaling indeholder ikke en sådan forpligtigelse til at få bragt brugen af biocider i bundmalingen til ophør, men blot en opfordring fra miljøministeren til at få udviklet ”egnede alternativer”.

At den forrige regering laver en hovsaløsning som er ulogisk og mangelfuld, burde ikke inspirere denne regering til at gøre det samme. For kommer den forrige regering til magten inden for de 3 år – hvad man bestemt ikke må udelukke – så kan den jo ikke ret meget andet end at genindføre forbudet og så er vi lige vidt.

Sagen er alt for alvorlig til partipolitik.

Vi skal derfor opfordre denne regering til at få forpligtet sejlerfolket og industrien på, at inden 3 år skal biocid være ud af bundmalingerne. Samtidig hermed bør der indføres en grænse for kobber i bundmalinger, som ikke er højere end den svenske.

Hvorledes et sådant krav til sejlerfolket og industrien kunne udmøntes i praksis har vi flere bud på.

Landsforeningen Levende Hav

Ferring Strand 14.08.2002

Kurt Bertelsen Christensen