Naturfredning


”Den danske natur har aldrig haft det så dårligt som nu”, sagt af Poul Henrik Harritz, præsident i Danmarks Naturfredningsforening DN, (Pol. 29/4)

Vi har aldrig tidligere haft så meget fredet natur, og nu spørger præsidenten hvilken gavn og nytte vi har af vore fredninger, når også disse områder også forarmes af de menneskelige aktiviteter i og omkring fredningerne i form af industri, landbrug, fiskeri og jagt?

Svaret må være, at fredninger ikke er løsningen på hvorledes mennesket og naturen kommer i en større balance, men at en større balance skal bygges op omkring en bæredygtig adfærd fra os alle. Vi kan ikke frede os ud af vore selvskabte problemer, men vi kan tage ansvar for vor brug af og færden i naturen. Dette bør DN nu også indse og få gjort indflydelse gældende til fordel for en naturforvaltning, som kun freder natur, når der ikke er andre muligheder.

DN bør få mobiliseret bredt, også i landbefolkningen, for en naturpolitik som inddrager os alle og erhvervene i en langsigtet politik. Langsigtet fordi omstillingen til bæredygtig adfærd naturligvis tager tid og kræver tålmodighed, men med en tålmodig kurs vil DN også kunne vende strømmen og få større opbakning i form af medlemmer. Naturen har svigtet DN, så nu må et voksende antal medlemmer blive et pejlemærke for, hvilken vej DN og vi andre bør gå.  

For aldrig har vi haft så meget fredet natur, og aldrig har naturen haft det så dårligt, kunne være forklaringen på, at befolkningen i dag ikke slutter om DN og andre miljøforeningers arbejde.

Koordinator Kurt Bertelsen Christensen, Landsforeningen Levende Hav