Retssager mod de ansvarlige for dioxinforureningen af havet!

 

  PRESSEMEDDELELSE fra Fiskernes Økologiske Netværk 23. november

Grænseværdier for dioxin i fødevarer diskuteres i øjeblikket. Der forudses problemer, bl.a. med fede fisk fra områder af Østersøen. Det er en meget ulykkelig situation, som dog har kunnet forudses. Konsekvensen kan blive, at også danske fiskere omkring Østersøen bliver tvunget fra et erhvervsfiskeri og en kultur, som har været til stede i mange generationer.

Det er næsten som om, at fiskeren er synderen.

Fiskernes Økologiske Netværk (FØN) finder, at den kritiske opmærksomhed skal rettes mod forurenerne og regeringerne i landene omkring Østersøen, herunder også den danske stat. Dioxintruslen har været kendt af bekymrede forskere i mange år og de har videregivet deres viden til embedsmænd og politikere. Men problemet har ikke været prioriteret i tilstrækkelig grad. I Danmark findes der således adskillige affaldsforbrændingsanlæg uden filtre, som hindrer dioxinudslip og det samme gælder industrien.  Det er derfor rimeligt at kræve:

·        Affaldsforbrændingsanlæg uden dioxinfiltre lukkes omgående.

·        Industrier uden effektiv sikring mod dioxinudslip lukkes omgående.

·        Danmark kræver, at tilsvarende krav stilles straks i de øvrige EU-lande, samt at disse krav ligeledes gøres til ultimative krav til nye ansøgerlande til EU.

Fiskernes Økologiske Netværk bygger på et ærligt forholdt til forbrugerne. Det er altså ikke farbar vej at bortforklare kendsgerningerne. Det er uetisk og det vil ødelægge tillidsforholdet, som skal være til stede som en nødvendighed mellem den miljøbevidste forbruger og den ansvarlige fisker. Men hvis denne situation skulle ende med et omsætningsforbud, må det ikke blive fiskerne, som kommer til at betale regningen. Regningen skal betales af forurenerne og de offentlige instanser, som har pligt til at sætte grænser for og holde kontrol med dem.

Et af Fiskernes Økologiske Netværks formål er: at om nødvendigt at anlægge erstatningssager mod forurenere af havet, hvor organisationens medlemmer driver fiskeri. FØN vil nu undersøge, hvorledes en sådan retssag kan rejses og fremmes på vegne af berørte fiskere.

Fiskernes Økologiske Netværk – den 23/11-01,

Kontaktperson: Knud Andersen, 86386418/21738402 – kund@ecofishery.com