Store mængder alger

Pressemeddelelse udsendt 27.3.2001

Store mængder alger ved den jyske vestkyst

Skipper Henning Thøgersen, syd for Thyborøn ”jeg sejler i en algesuppe, jeg har aldrig set noget lignende, og med så store mængder fjædt i garnene er det umuligt at bedrive et kystfiskeri”. Biolog Flemming Madsen ”vi har ikke tidligere talt så store mængder af kiselalgen Odontella aurita, der er tale en massiv algeopblomstring. Professor Finn Bro Rasmussen på Levende Havs generalforsamling den 24/3 2001: ”det er landbruget som udrydder kystfiskeriet. Den voksende griseproduktionen er skyld i, at der samlet set ikke er sket nogen reduktion af udvaskningen af kvælstof til vore marine miljøer”.

Senest har Amtsrådsforeningen frarådet en udvidelse af havbrugene i de danske farvande med henvisning til den deraf følgende større kvælstof- og fosfor belastning, og her er vi enige, men så er det også sagt. For det er en skandale, at Amtsrådsforening ikke ser til at få stoppet udvidelsen af svineproduktionen.

Udtalelser fra udvalgsformanden i Ringkøbing Amt Harry Jensen er et skræmmende eksempel på hvorledes amterne varetager deres ansvar. Som et svar til Svend Aukens forsøg på at få bremset udviklingen, siger Harry Jensen  ”når de strammer oppefra må vi jo dispenserer nedefra”, og det siger formanden, vel vidende, at de nordlige kommuner i Ringkøbing Amt har de største landbrugskoncentrationer og at man netop i de farvande, nu har den massive algeopblomstring.

I det seneste år har der været en større opmærksomhed omkring svineproduktioner tæt på landsbyerne, og landsbybeboerne ser nu til at få flyttet de store produktioner væk fra landsbyerne af hensyn til lugtgenerne. Vi så hellere at produktionerne blev liggende og nedbragt til et acceptabelt niveau, så både mennesker og natur kunne leve med landbruget. For med udflytningen åbner man samtidig for udvidelser af de i forvejen alt for store svinefabrikker, med alvorlig skade på de marine miljøer og kystfiskeriet til følge.

Kystfiskerne har efterhånden ikke andre muligheder, end at få politianmeldt de ansvarlige myndigheder, for ikke at varetage deres ansvar for de marine miljøer og med krav om erstatninger.

For flere oplysninger kontakt

Skipper Henning Thøgersen, Lemvig 97 81 08 15 el. 30 97 03 30

Koordinator Kurt Bertelsen Christensen, Ferring Strand 97 89 55 90