Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Det Globale Iltsvind. Marts 2003

FN’s miljøprogram UNEP advarer i en rapport fra den 29/3 2004 verden om, at iltsvind og fiskedød er et voksende problem. 150 havområder rammes nu af iltsvind i større og mindre grad. De danske indre farvande og Østersøen får en særlig opmærksomhed og det kan hænge sammen med, at UNEP også konkluderer, at iltsvindet kan være en større trussel om fiskebestandene end fiskeriet selv.  

Årsagerne til det voksende iltsvind er ifølge UNEP udvaskninger af næringsstoffer fra landbrugsjorden og klimaforandringer med mere regn og en deraf følgende større udvaskning.

Forbruget af kunstgødning og fosfor i det globale landbrug er voksende, skriver UNEP og truer nu livet i de marine kyststrækninger og derfor også kystfiskeriet i de områder hvor der også foregår et voksende landbrug.

Iltsvind har i mange år været et dansk speciale og med de forhandlinger som nu er i gang i forbindelse med Vandmiljøplan III, er iltsvindet en tanke værd. Iltsvindet har foreløbig kostet det danske samfund et ukendt to cifret mia. beløb siden 1987. Eksperterne og landbruget og dets støtter i Folketinget fortæller os, at de har næsten styr på det hele og at vi er på rette vej. (De ved og vi ved, at i 2002 var vi udsat for det værste iltsvind nogensinde) og at et havområde i de indre farvande på størrelse med Sjælland, fortsat ligger hen som et fattigt ørkenlandskab.

Nu taler UNEP om iltsvindsområder ude i verden på op til 70.000 km2 i størrelser, dvs. 10 gange så store som vi kender det i de danske farvande. Vi har brugt disse mange mia. siden vi blev klar over faren for 20 år siden og vi er blot nået hertil, hvor vi i dag er i gang med at forhandle en ny kostbar vandmiljøplan på plads – fordi de tidligere planer endnu ikke har virket.

Det Globale Iltsvind fortæller os, at verdenssamfundet står over for enorme og måske ubetalelige udgifter, hvis ikke tabet af næringsstoffer fra landbruget bringes ned. I Danmark står vi ikke længere alene med dette problem, og nu fortæller den store verden os hvad vi godt viste, men som vi åbenbart ikke kan finde ud af – vi skal nedbringe tabet af næringsstoffer til havet fra landbruget.

Så derfor skal der selvfølgelig ikke gives køb til landbruget på dette krav hvis vi igen vil have normale tilstande i vore farvande - og da slet ikke i lyset af de mange mia. vi indtil videre har brugt

Læs UNEP rapporten her: http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=389&ArticleID=4399&l=en

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os