Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Algesuppe som aldrig før

"Jeg har aldrig set noget lignende” siger Miljøkutter Antons skipper Knud Andersen. ”Jeg har fisket i Kattegat siden slutningen af 60’erne og det er  den værste gang algesuppe jeg har sejlet i”.

Tirsdag aften den 8/8 sejlede Anton fra Grenå mod København. Besætningen beretter, at de mødte algerne lige uden for Grenå og at tæppet blev tykkere og mere omfattende jo længere de kom mod øst. Rundt Gilleleje og ind i Øresund var det som at sejle i en tyk suppe.

 

”Nu ser vi algerne i overfladen og toppen af vandsøjlen, men om kort tid dør de og synger til bunden og her skal algerne nedbrydes under et stort forbrug af ilt, jeg frygter det værste mht. iltsvind og fiskedød, dette efterår” siger Knud Andersen.

Samtidig med meldingerne fra Kattegat og de danske farvande, modtager vi lignende meldinger fra andre områder ude i den store verden, havområder som også er under en voksende belastning af den tiltagende eutrofiering mange steder i verden. Ved Australien syd for Great Barrier Reef er der pt. en voldsom vækst af giftige alger, så giftige at de giver store udslæt på kroppen når man kommer i berøring med de alger.

Fra alle sider lyder det at problemerne vokser fordi der udvaskes alt for mange næringsstoffer fra land og by. Og samtid hermed fiskes der alt for hårdt på fiske- og skaldyrs bestande.

Havet er ude af balance og det rammer os alle også os der ikke lever af havet, af fiskeriet. Vi ser fra USA at folk taler om at flytte fra havet og ind i landet for at undgå den direkte kontakt med havet og ligeså vigtigt for at undgå at skulle tænke over havet og de ødelæggelser vi mennesker udsætter det for.

Se mere på dette link: http://www.latimes.com/news/local/oceans/la-oceans-series,0,7842752.special hvor der er mange indgange til videoer og artikler om dette.

Og hvad siger de ansvarlige i Danmark så til det hele?

Ingenting for der er jo ingen problemer i Danmark. Denne regering har styr på alt, så på hav og forureningsområderne er ”der heller ikke noget at komme efter”.

Ferring Strand, onsdag den 9/8 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os