Udviklingsbistand og støtte til miljøet

 

Pressemeddelelse udsendt den 14.11.2001
 
Vælg Miljøet

Kommer Venstre og Konservative til magten, men ikke til fornuft, forsvinder det folkelige miljø- og udviklingsarbejde, så enkelt er det. For V og K vil fjerne Folketingets støtte til de små foreninger, som med deres særinteresser og kompetencer, gennemfører miljøprojekter i Danmark og udviklingsprojekter i fattige lande. Og dermed mister en forening som Levende Hav dens økonomiske fundament.

V og K’s spareplaner på miljø og udviklingsområderne synes politisk umodne. For siden Schlüter regeringen i 80’erne, har græsrodsarbejdet udviklet sig til billige og utraditionelle løsninger af miljø- og udviklingsopgaver. Tilmed er de innovative, for et græsrodsprojekt går som regel forud for de mere etablerede og langt dyrere projekter.

Tilbage får en VK regering nogle få store veletablerede organisationer og foreninger. De har fundamentet til at søge EU fonde, Danida og den smule der bliver tilbage af Miljøministeriet. Med en VK regering får vi virkelig en minimalstat på miljø og udviklingsområderne.

Vi kan måske trøste os med, at en sådan VK regering vil medføre en betydelig stigning i antallet af arbejdsløse, så vi kan fortsætte det arbejde, som det siddende Folketing har givet os en smule løn for. For Levende Hav skal arbejde! Ellers får regeringen og Danmarks Fiskeriforening frit slag til at smadre de sørgelige rester, der er tilbage af fiskeressourcerne, af stenrevene og af det skånsomme fiskeri.