Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Havets Dag

Torsdag den 8. juni er der havets dag. Det er FN som står for disse mærkedage, den 5. juni var det ex. Miljøets Dag. Så der er for så vidt dage nok, men der er ikke meget menneskelige kapacitet til at tage vare om disse mærkedage. Det ses under en søgning rundt i verden efter ref. til dette års Havets Dag.

Ligesom jeg havde opgivet at skrive mere end en ganske kort reminder til denne hjemmeside i anledning af Havets Dag, dumper en ny Greenpeace rapport ind af brevsprækken med tilhørende pressemeddelelse fra Greenpeace Danmark.

I den pressemeddelelse kan man bl.a. læse til fejringen af Havets Dag: ”Østersøen befinder sig i en sørgelig forfatning. Men med denne rapport viser Greenpeace, at det stadig er muligt at nå at gøre noget ved det” og senere står det ”Etablering af et netværk af marine reservater, hvor fiskeri og andre skadelige menneskelige aktiviteter ikke er tilladt, kombineret med udelukkende bæredygtig udnyttelse af resten af Østersøen er strengt nødvendig for at vende den negative udvikling”.

Se så er der jo alligevel lidt at skrive om. Det er en meget kortfattet og billedrig rapport og for os professionelle, er der intet nyt under solen, andet end at Greenpeace Danmark nu understreger, at uden for reservaterne, skal udnyttelsen af havet og dets ressourcer være bæredygtig.

Og det er så herfra denne kommentar henter energien.

Denne nye rapport ”Baltic Sea – a Roadmap to Recovery” Greenpeace maj 2006 følger i kølvandet på mange lignende rapporter som rapportens slutnoter da også opremser. Men der ingen ref. til den kritik af marine reservater og andre beskyttede områder, som bl.a. Levende Hav står for. Der køres videre på den kurs som Greenpeace satte i 2004 og som Greenpeace nu er ude på sammen med WWF og mange andre af de store internationale natur- og miljøorganisationer.

I rapportens kort over Østersøen og de beskyttede områder ser man, at den nordlige del af Kattegat, alle sunde og bælter samt meget store områder ved Bornholm udlægges som marine reservater, beskyttet mod ”fiskeri og anden skadelig menneskelig aktivitet”.

Selve rapporten er ikke helt så radikal som den danske pressemeddelelse, for i rapporten kan man læse, at der i visse afgrænsede områder, måske kan tillades lidt kystfiskeri under strenge regler og vilkår. Den danske pressemeddelelse adskiller sig også fra rapporten, ved understregningen af, at de 60 % af havet, som ligger uden for reservaterne, også skal udnyttes bæredygtigt. Rapporten har stadig krogen ude efter fiskerne ved at love dem, at reservaterne vil give dem flere fisk.

I Levende Hav synes vi det er dybt beklageligt, at Greenpeace faldt i fredningsfælden i 2004. Men der sidder de nu, åbenbart så fast, at de end ikke kan/vil diskutere de meget uheldige bifangster ved marine reservater. Af hensyn til nye læsere denne klargøring.

Reservater og beskyttede områder til havs kan bruges til beskyttelse af den unikke natur, dvs. den natur som ikke tåler menneskelig aktivitet. Reservater og beskyttede områder kan ikke bruges til forvaltning af fiskeriet. Så er det sagt.

Beskyttelse af havet og livet i det foregår ved at man fjerne det der truer og ødelægger, fra hele havet. Hvis bomtrawl og andet trawlfiskeri ødelægger havet og dets fiskebestande, så fjern det. Hvis råstof indvinding til havs truer og ødelægger, så fjern det. Hvis forureningen truer og ødelægger, så stop den. Hvis olie- og kemikalie sejladser truer og ødelægger så gør noget ved det osv. osv.

Vi kan ikke frede os ud af problemerne, det er umuligt. Det har vi lært på land, hvorfor pokker så gentage de landlige fejltagelser på havet? Det giver ingen mening og den danske tilføjelse om, at udnyttelsen uden for de 40 % reservater, skal være bæredygtig er en hån mod fornuften. For det betyder i al sin enkelthed, at de natur- og ressourceødelæggende fiskeri og anden naturskadelig virksomhed heller ikke kan tillades uden for reservaterne. Og hvis det er målet at få stoppet de natur- og ressourceødelæggende aktiviteter til havs, så har vi mindst af alt brug for kravet om marine reservater. For det fiskerifaglige faktum er følgende: Hvis det naturskadelige bom- og trawlfiskeri fik valget om enten at acceptere reservater eller at indstille deres fiskeri, så vælger de reservaterne. Dem kan de til nød leve med, hvorimod de selvfølgelig ikke kan leve med at blive frataget deres rettigheder til fiskeri. Det er logik for perlehøns – hvorfor pokker skal vi diskutere noget så indlysende med Greenpeace?  

I Levende Hav har vi altid været yderst forsigtige i vores kritik af Greenpeace, Verdensnaturfonden, Danmarks Naturfredningsforening. For de ”gør jo så meget andet godt for naturen og miljøt”.

Men det voksende krav om marine reservater og andre fredninger til havs fra ovenstående store organisationer, sætter altså vores tålmodighed på en alvorlig prøve.

For vi må jo som fornuftsvæsner spørge os selv og andre: ”Hvorfor vil disse store natur- og miljøorganisationer frede sig ud af problemerne, i stedet for med os at få forbudt de naturødelæggende aktiviteter til havs?

Svaret blæser i vinden, vi har ikke fået noget. Så derfor og i det mindste i et håb om at kunne provokere disse organisationer til at give os et svar, har vi med fornuften denne foreløbige konklusion: Greenpeace vil ikke forbyde de natur- og ressourceskadelige aktiviteter til havs, fordi et forbud samtidig fratager Greenpeace deres maritime eksistensberettigelse.

Levende Hav ønsker alle en god Havets Dag

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand den 7/6 2006

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os