Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Connie Hedegaard har ikke styr på noget som helst.  

”Vi skal frem – bæredygtigt” skriver klimaminister Connie Hedegaard i Dagbladet Information den 26/3 2008 i et indlæg hvor hun forsøger at overbevise os om at, Danmark kan have økonomisk vækst uden at udlede mere CO2. Det har Danmark vist skriver hun ”siden starten af 80’erne har Danmark haft en økonomisk vækst på omkring 70 % - og samtidig har energiforbruget været stort set konstant”.

Der skriver ministeren helt klart mod bedre vidende. Tidligere har hun indrømmet, at det danske økonomi- og energiregnskab ville se anderledes ud, hvis Danmark skulle medtage energiforbruget fra den internationale skibsfart. Det er åbent spørgsmål om Danmark ville have økonomisk vækst hvis vi skulle fratrække de mange mia. fra den internationale skibstransport. Og det er uden for enhver tvivl, at vi ikke ville have økonomisk vækst, hvis vi også skulle lægge al den CO2 vi forbruger igennem forbrugsgoder fremstillet i Kina og Indien.

Alt det ved ministeren og derfor lyver hun over for os.

Det er der desværre ikke nogen nyhed, at denne regering og dens ministre gør flittig brug af kreativ bogføring på alle ansvarsområder, så det er ikke mit hovedærinde.

Nej jeg skal meget opfordre ministeren til at behandle Rav Aage efter fortjeneste. Ministeren skriver: ”Netop afdøde Rav-Åge, som Ejvind Larsen bringer i spil andetsteds i avisen, var ikke imod Cheminovas vækst og arbejdspladser”. (Aage hedder altså Aage Hansen, kendt som Rav Aage, og det hedder han fordi han blev født 28 år før bolle ået kom til Danmark).

Modsat ministeren er jeg stensikker på, at Aage ikke ville have økonomisk vækst på bekostning af andre mennesker og deres natur. Jeg er sikker på, at Aage ikke ville/kunne forsvare de giftige produkter som Cheminova fremstillede (også efter at fabrikken havde fået ryddet op på hjemmebanen) og sendte til Nord-, Mellem- og Sydamerika og det fjerne østen, med hvad deraf fulgte af død og ødelæggelser for mennesker og natur. Ligesom jeg er sikker på, at Aage ville støtte hummerfiskerne i Long Island bugten, før Cheminova som i juni 2006 måtte betale 75 mio. kroner i erstatning til de fiskere osv.

Jeg har kendt Aage siden starten af 70’erne. Og gennem det kendskab ved jeg, at han var et meget solidarisk menneske, som helt afgjort ville stå på fiskernes og de fattige landarbejdere side imod Cheminova, hvis han blev spurgt om det. Også selv om prisen var arbejdspladser og vækst i Danmark. For Aages begreb om naturen var meget større og bredere end blot Harboøre Tange.

Ministeren har derfor intet belæg for hendes påstande om, hvad Rav Aage var for og imod.  

 ”Du skal ikke støtte dig mere til andre end du selv kan stå oprejst" mente Rav Aage. Det er en sandhed som ministeren burde tage ved lære af. For med ”Vi skal frem - bæredygtigt” indlægget viser klimaministeren, at hun ikke selv har styr på noget som helst.

Kurt Bertelsen

Levende Hav   

26.03.2008 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os