Høring af forslag til Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling

Levende Havs ultrakorte svar. April 2002

 

     

  

 

Miljøstyrelsen

Strandgade 29

1401 København K

Høring af forslag til Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling

Landsforeningen Levende Hav skal blot kommenterer på afsnittet 9.3 Fiskeri. I 2001 sendte vi høringssvar og anbefalinger til samme sag, og vi ikke evner at se den store forskel i både indledning og afsnittende om havet, landbrug, fødevare og fiskeri, så vi vil afholde os fra at belaste det nu underbemandende Miljøministerium, mere en højst nødvendigt.

Overordnet mener vi, at den siddende regering burde have taget sig noget tid til at få udarbejdet deres egen strategi, også for at give mere substans til de midler der skal bringes i anvendelse.

9.3 Fiskeri. ”I forhold til fiskeriindsatsen, vil regeringen prioritere udvikling af selektive og skånsomme fiskeredskaber, så utilsigtede bifangster og uønsket belastning af havbunden, det naturlige dyre- og planteliv og det samlede økosystem, bedre kan undgås”.

Kommentar: Den prioritering har været gældende i mange år, men intet sker, tværtimod. Det er et absolut faktum, at den modsatte udvikling har fundet sted, i den samme årrække som man har villet noget andet. Fiskefartøjernes motorer bliver større og større, via ulovlig statsstøtte og ulovlige tilladelser til fiskeri. Stenrev forsvinder fra havbunden og fiskebestandene kommer længere og længere væk fra de sikre biologiske grænser. Omfanget af udsmid vokser, det samme er tilfældet med opdagelserne af ulovlige industrilandinger.

Regeringen vil udvikle det kystnære fiskeri – det modsatte sker og også denne regeringen lader sig styre af Danmarks Fiskeriforening, som mener at kystfiskerne skal klare sig selv, i konkurrencen med det havgående fiskeri osv.

Også denne regering glimrer ved ingen interesse for fiskeriet. Hvor forslagene på f.eks. landbrugs området, bidrager med et ”hav” af konkrete mål og indsatser og økonomiske styringsmidler, finder vi intet konkret om hvad denne regering vil gøre for at fiskeriet kan blive mere bæredygtigt.

I de sidste 10 – 15 år har vi skrevet hyldemeter af forslag til, hvorledes fiskeriet kan blive mere bæredygtigt. Hvis denne regering skulle være interesseret i disse forslag, skal vi henvise til www.levende-hav.dk, eller også bede os om et samarbejde, til løsning af fiskeriets problemer.