Iltsvindet til eftertanke

             November 2002

 

     

  

Sommerens iltsvind i de danske farvande er ved at være overstået og her skal der samles op på den debat iltsvindet affødte. Der har været bred enighed om, at dette års iltsvind har været det værste nogensinde, men den enighed har ikke fået megen plads i den offentlige debat. Derimod brugte man iltsvindet til en debat om hvem og hvad der har været årsagen til iltsvindet i de indre danske farvande.

I den debat har Danmarks Miljøundersøgelser DMU med forskningschef Bo Riemann som bannerfører, stået overfor bl.a. lektor i fysisk oceanografi Niels Kristian Højerslev og andre som bl.a. har beskyldt DMU for at misinformation, mht. hvorfra de næringsstoffer kommer, som er årsagen til iltsvindet i de indre farvande og Kattegat.