Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Institut for vurdering af havmiljø. 

 

Siden foråret 2003 har Institut for Miljøvurdering IMV anvendt 1,2 mil skatte kroner på at få undersøgt om reduktioner af kvælstof og fosfor til havmiljøet vil give en bedre miljøtilstand i havet.

Og nu konkluderer IMV sammen med Danmarks Miljøundersøgelse DMU og Institut for vand og miljø DHI, at reducerer man udledningerne af de organiske næringsstoffer til havet, så får man forbedret havmiljøet. Rapporterne fra IMV, som IMV betegner som en forundersøgelse, der bør følges op af en meget større undersøgelse, siger også, at der er uenighed og usikkerhed omkring graden og størrelsen af det påvirkede hav. De ufattelige mange mia. kroner som vi har brugt på vandmiljøet siden 1987, har hjulpet, men der er uenighed om hvor meget de har hjulpet og hvor meget eventuelle flere mia. i en Vandmiljøplan III vil hjælpe.

Landbruget tolker undersøgelsen som et bevis for at det ikke er dansk landbrug som er skyld i iltsvindet i de indre danske farvande. Politikerne til venstre for regeringen og Naturrådets formand Peder Agger maner til besindighed, for spørgsmålet om iltsvind i de indre danske farvande, er også spørgsmålet om de åbne og de indre danske farvande osv.

Vi kan konkludere, at vi har brugt 1,2 mil. kroner, og at man lægger op til at bruge endnu flere mil. kroner på at få bekræftet, at en investering på et tocifret mia. beløb i 2 Vandmiljøplaner, til forbedring af miljøet i de indre danske farvande, har hjulpet.

Ps. på www.imv.dk kan man hente de tre rapporter som dog viser, at en mindre gruppe mennesker fra ovennævnte institutioner, ikke har glemt hvordan man laver studieopgaver på universitetet.  

Kurt Bertelsen Christensen

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os