Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Kampen om iltsvindet.

Sidste års iltsvind i de indre danske farvande, blev det værste iltsvind siden starten af 80’erne. Under de alvorlige iltsvind dør bunddyrene. I 2002 mener man, at områder på størrelse med Sjælland, blev ramt af et alvorligt iltsvind. Så det er en meget alvorlig begivenhed når iltsvindet rammer så bredt og så dybt som tilfældet var i 2002. Selvfølgelig bliver livet på havbunden igen oprettet og i sammenligning med kemiske forureninger, er skadevirkningerne fra de organiske forureninger, langt fra så alvorlige. Men som et udvalg under Fødevareministeriet dokumenterer, så er der ”ingen tvivl om, at de tilbagevendende iltsvindsproblemer i mange danske farvandsområder udgør et særdeles alvorligt problem for fiskerierhvervet” (S 8 ”Rapport om Miljøpåvirkninger og Fiskeriressourcer 2002”. Fødevareministeriet).

Men denne alvor for havmiljøet og for fiskerierhvervet interesserer tilsyneladende ikke politikerne og myndighederne, eller også er de godt tilfreds med, at iltsvindets alvor, drukner i diskussionen mellem en læserbrevsskribent i Jyllands Posten og Danmarks Miljøundersøgelse DMU.

Denne diskussion har nu ført til, at DMU skal undersøges af et eksternt udvalg, for at finde ud af om DMU bedriver landsskadelig virksomhed, ved at snyde og bedrage og ved at forholde Folketinget og offentligheden de faktiske tal for transporten af fosfor og kvælstof til de indre danske farvande.

Ligesom Politiken fik markedsført Lomborg, i et stort opsatte angreb mod de danske NGO’er, har Jyllands Posten fået markedsført den landbrugsstøttede lektor Niels Kristian Højerslev, i et angreb mod de institutioner og andet, som minder Jyllands Posten om tiden under Svend Auken.

Glemt bliver iltsvindets alvorlige konsekvenser for havmiljø og fiskeri, lige som så mange andre miljøforhold under den nu siddende regering. Og den skueproces vi nu skal bruge tid og penge på, har kun et formål, at redde dansk landbrug og deres støtter i Folketinget, fra enhver folkelig og politisk opmærksomhed og kritik omkring landbrugets forurening af havmiljøet.

Ferring Strand den 8/3 2003

Kurt Bertelsen Christensen

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os