Pressemeddelelse udsendt den 6.12.2002

 

 

     

  

   

Kun en tåbe frygter ikke miljøministeren.

Det danske EU formandskab har gennemført en havmiljøkonference, den blev afholdt over 3 dage i Køge, for særligt indbudte. Bl.a. hæfter man sig ved, at miljøaktiv og medlem af Landsforeningen Levende Hav, Direktør i Danmarks Fiskeriforening Niels Wichmann havde et oplæg om bæredygtigt fiskeri!

I sluterklæringen lyder det, at ”Havets natur skal have højeste prioritet i de aftaler og regler, der fremover skal gælde for brugen af vore have” for ”Den økologiske balance og dermed den biologiske mangfoldighed i Europas have er truet fra mange sider i et sådant omfang, at det kræver handling på fælleseuropæisk plan”. osv. osv.

Den danske miljøminister jubler over denne den første havmiljøkonference i EU's historie og i glædesrusen fremlægger han en plan til hvorledes han vil tackle problemerne med bundmalinger til skibe.

Et forbud mod giftige bundmalinger til lystfartøjer som skulle have trådt i kraft nu, udskyder han til 2006, for som ministeren siger ”Jeg ønsker at skærpe de danske regler for bundmaling til lystbåde” og ”Jeg havde foretrukket et generelt forbud mod bundmalinger, der skader vandmiljøet, men desværre må jeg konstatere, at det ikke kan gennemføres fra 2003. Det skyldes, at der ikke har været gjort et tilstrækkeligt stykke politisk arbejde i forhold til industrien og sejlerne siden et forbud blev annonceret i 1999, udtaler Hans Chr. Schmidt. Men det vil der blive frem til 2006, hvor forbudet træder i kraft”.

Og for at understrege regeringens handlekraft proklamerer miljøministeren, at nu vil Danmark ” blandt de første EU-lande” også ratificerer konventionen som forbyder TBT-holdig bundmalinger.

Forbudet mod giftige bundmalinger til lystbåde var bestemt ikke Svend Aukens svendestykke som miljøminister. Men at erstatte forbudet med en 3 års udsættelse, uden at have fået vedtaget en handlingsplan med sejlerne og industrien, er simpelthen for ringe. Ministeren kunne have brugt dette år og om nødvendigt en udskydelse til 2004, for udarbejdelsen af en seriøs handlingsplan for en hurtig udfasning af biocider og kobber i bundmalinger.

 - Mht. TBT  i bundmalingerne, så er det meget svært at forestille sig en dansk miljøminister, og det uanset politisk ståsted, skulle komme i tvivl med hensyn til at få ratificeret konventionen, som forbyder TBT-holdige bundmalinger.

Dette var så den første havmiljøkonference i EU's historie. Nu må vi håbe at EU's kvote for havmiljøkonference er opbrugt i det kommende år, hvor Grækenland sidder i formandsstolen. Ellers må vi frygte, at en græsk styret havmiljø konference vil udskyde stoppet for enkeltskrogede olietankskibe, på ubestemt tid.

Herefter må det kun være tåber som ikke frygter en miljøminister.