Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

 

 

Pressemeddelelse udsendt onsdag den 12. maj 2004

 

Landsforeningen Levende Hav

Juelsgårdvej 27, Ferring Strand

7620 Lemvig

Telefon 9789 5455

www.levendehav.dk

 

Miljømærket fisk.

 

Torsdag den 13/5 gennemføres i Danmark det første forsøg med en fysisk miljømærkning af fisk. Torsk og rødspætter får skudt et plastmærke ind ved gællerne og fra mærket kan forbrugerne få oplysninger om hvilken art der er tale om; hvor fisken er fanget; hvornår; hvem der har fanget den osv. Kun fantasien sætter grænserne for hvor mange oplysninger forbrugerne kan få gennem denne form for mærkning af fisk.

 

Forsøget gennemføres fra Lild Strand (nordøst for Hanstholm) hvor fisken landes kl. 14.00 og derefter mærkes fisken og køres til Fiskerhuset i Thisted som skal videresælge den mærkede fisk.

 

-         Forsøget er en del af et EU projekt med deltagere fra Grækenland, Spanien og Danmark (se vedlagte folder). Forsøget i Danmark skal afdække de praktiske problemer i fiskeriet og i fiskehandlen ved denne form for mærkning.

 

Initiativet kommer fra de græske partnere som også er projektansvarlige og projektet er støttet af EU, som et forsøg på at få nedbragt ulovlige landinger og salg af fisk fra akvakultur produktionen. Fra dansk side valgte man at miljømærke naturskånsomt fangede fisk for på denne måde at få afprøvet de praktiske og tekniske forhold omkring denne form for mærkning af fisk.

 

For flere oplysninger

 

Michael Beck. Bio/consult as telf. 86 25 18 11

Kurt Bertelsen Christensen. Levende Hav telf. 97 89 54 55 mobil 20 48 74 21

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os