Spøgelsesgarn

April 2002

 

     

  

For mere end 10 år siden rejste vi, forbindelse med "Miljøkutter Antons" virksomhed, spørgsmålet om de garn som fiskerne tabte i havet. Garn som på den ene eller den anden måde blev væk, pga. trawlere, dårligt vejr osv. disse garn kaldes ”spøgelsesgarn", fordi de stadig fanger fisk som rådner og ødelægger fiskepladserne.

Den daværende formand for Dansk Fiskeriforening Bent Rulle, fik dog effektivt bremset vores forsøg på at få afdækket problemets omfang. Siden har spørgsmålet været oppe flere gange.

Uden for Danmark og i Norge har man taget konsekvenserne af dette problem - her sætter man ind og får oprenset vrag og stenrev for mistede garn. I Skotland har man forbudt bestemte typer af garn og i flere land skal man monterer sin flåd og liner med bomuldsmateriale så mistede garn hurtigere synker til bunden og bliver overgroet så de stopper med at fiske.

I Fishing News 19. april kan man læse om et internationalt møde i London med deltagende fiskere fra flere europæiske lande. Et møde hvor man diskuterede udviklingen af et sæt regler for hvorledes et garnfiskeri bør foregår, for at forhindre spøgelsesgarn.

Danmark deltog ikke i dette møde og heller ikke i arbejdet for at få afdækket hvor meget danske garnfiskere bidrager med af spøgelsesgarn.

Det er et af mange eksempler på hvorledes dansk fiskeri begår sig internationalt, når der er tale om miljø og samarbejde på tværs af de europæiske grænser. Både i arbejdet og et forum som det i London, havde det været naturligt med deltagelse af fiskere fra de jyske vestkysthavne, da der derfra stadig foregår et betydeligt garnfiskeri.

Fra London mødet lyder det at deltagerne anerkender problemet og at man har et ansvar for at problemet bliver løst og derfor fik man lavet et sæt regler for hvorledes man undgår at tabe disse garn. Flere af reglerne ligger meget tæt op af de regler som ”De Naturskånsomme Fiskere” fisker efter, så på et mindre plan er de danske garnfiskere da i gang med at få minimeret tabet af garn til havmiljøet.