Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Olieforureningen i dansk fiskeri

Fredag den 8/12 2004 forsvarede Mikkel Trane med succes sin phd afhandling under titlen ”Environmental Impacts from Danish Fish Products – Hot spots and environmental polices”

Afhandlingen dokumenterer bl.a., at selve fiskeriet, dvs. dette at tage fisken op af vandet, er så langt den største miljøsynder i hele kæden fra hav til bord. Det står nu klart, at selve fiskeriet virkelig trænger til opstramning. Et af afhandlingens mest hårdtslående pointer er, at alene i det danske fiskeri af rødspætter, kan der spares dieselolie i en mængde der svarer til 15 % af det samlede energiforbrug i dansk fiskeri. Det er meget store mængder olie som brændes af, i et i denne og mange andre sammenhænge, skrubskørt bom- og trawlfiskeri. Mikkel anbefaler, at vi fanger den danske rødspættekvote vha. snurrevod og garn.

På spørgsmål om en sådan omstilling til et mere skånsomt og energifornuftigt fiskeri , kan give de danske fiskere problemer med at fange rødspættekvoten i dag, svarede Mikkel: ”Jo og måske, men for få år siden blev rødspætterne altså fanget med snurrevod”. Og her har han jo ret, for få år siden fangede vi alle vores rødspætter med snurrevod, og den eneste alvorlige hindring for en omstilling til det miljøvenlige og energi fornuftige snurrevod i dag, er bom- og trawlfiskeriet selv.

-         Dvs. det er ikke i naturen vi skal finde forklaringen på, hvorfor rødspætter anno 2004 fanges i trawl og ikke i vod, den forklaring skal findes i EU og anden offentlig støtte til nye skibe, redskaber, samt den for trawlfiskeriet meget vigtige offentlige støtte til brændstof. Dansk fiskeri er fritaget for alle olieafgifter og kan derfor gå fra vod til trawl. Skulle fiskeriet betale for olien ville det være helt umuligt. Skulle trawlfiskeriet, her i 2004, betale den pris for brændstof som andre erhverv betaler, så ville det meste af trawlfiskeriet forsvinde af sig selv. (Her er det vigtigt at huske på, at mens danske fiskere får olien foræret af det øvrige samfund, så må deres fiskekollegaer i den 3. verden. i Afrika, Asien osv. betale fuld pris for deres brændstof).

Mikkels arbejde viser også, måske overraskende for mange, at jo større fartøjerne bliver, jo mere energi bruger de forholdsvis til at lande et kg. fisk. Man skulle jo umiddelbart tro, at fordelene ved stordrift også kunne aflæses i energiforbruget målt i kg. landet fisk. Men det er klart ikke tilfældet, og det gælder faktisk for hovedparten af de mange måder der fiskes på. Dvs. at de store line og garnbåde også bruger mere energi end jollerne, målt på brændstof forbruget.

Et bestemt trawlfiskeri skiller sig markant ud fra alle andre målt alene på energiforbruget i forhold til brændstof. Hvor fiskerne ex. kan lande 2-3 kg torsk pr liter olie, skal de bruge 6 liter olie til at lande et kg jomfruhummer. Omregnes disse to landinger til værdier, så ser man, at fiskerne i torskefiskeriet bruger ca. 3 kroner til brændstoffet for at lande torsk til en værdi af ca. 50 kr. hvor fiskerne i hummerfiskeriet bruger 18 kr. til at lande hummer for en værdi af ca. 50 kr. Sådanne tydelige tal burde få alarmklokkerne til at ringe i fiskeriforvaltningen og hos fiskeriets revisorer og banker. (Bemærk at i denne sammenhæng bruges ”landet” i stedet for ”fiske” og ”fanget” og det hænger sammen med, at der er stor forskel på hvor meget der fiskes og hvor meget der landes) Modregnes trawlfiskeriets fangster i landingerne, dvs. udsmid af fisk og andre ødelæggelser, så giver Mikkels arbejde den fulde baggrund for Levende Havs gentagne anbefalinger om, at få udfaset store dele af trawlfiskeriet efter bl.a. jomfruhummer og alternativt, som det foregår mange andre steder i EU, at få omstillet til ex. et tejnefiskeri efter hummer.

Mikkel Tranes arbejde er og bliver værdifuldt i de kommende år, hvor der skal findes objektive kriterier for hvorledes fiskeriet skal foregår på et mere bæredygtigt grundlag. Energiforbruget er nemlig en god, solid og enkel målestok for hvorledes vi mennesker skal høste i naturen. Lige nu ser det måske ikke sådan ud, i og med at energidebatten er trængt i baggrunden af andre spørgsmål, men som alle ved, er det kun et spørgsmål om relativ kort tid, så vil energi og priserne på de fossile energier, igen have overtaget den offentlige økonomiske, miljø og ressourcedebat

Ferring Strand den 9/12 2004

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os