M/S Anton på "sæljagt"

LLH Nyheder april 2002

 

     

  

 

Sæler og fiskeredskaber

I den seneste måned har der været en offentlig debat om sæler og fiskeri. Et af spørgsmålene er om fiskerne har ret i, at sælerne udgør et reelt problem i fiskeriet; om de ødelægger redskaberne og om de ”stjæler” de fisk som fiskerne har fanget?

I Levende Hav ved vi, at ovenstående er et reelt problem for mange fiskere. Og i 2002 vil vi gennemføre 1. del af en omfattende undersøgelse af hvor stort problemet er. I perioden maj – oktober i år, vil vi fra M/S Anton tage kontakt til så mange fiskere som muligt, for at få indsamlet data og dokumentation. I Østersøen vil vi besøge fiskere i Sverige, Finland og de baltiske lande for at få deres erfaringer omkring de mange gråsæler i Østersøen.

Der er reelle problemer mellem de enkelte fiskere og de sæler som lever i de områder hvor de fisker. Sælerne er ikke bange for fiskerne og sælerne har fundet ud af at fiskerne betyder nem mad, så derfor holder sælerne til der hvor fiskerne holder til.

Dette faktum, at den enkelte fisker bliver drevet ud af sit fiskeri fordi sælerne har fundet ud af, at her er der nem mad, bør indgå med meget større vægt i debatten om sæler og jagt på sæler.

Læs mere her Jagt på sæler