Natur og ungdom


Kommentar til et temanummer

Kurt Bertelsen Christensen

Ikke tidligere publiceret artikel

Det praktiske fiskeri bliver aldrig bæredygtigt. Begrebet 'bæredygtigt fiskeri' tilhører kategorien politiske målsætninger. Det praktiske fiskeri kan derimod blive 'mere eller mindre bæredygtigt'.

De fleste forbinder et bæredygtigt fiskeri med et fiskeri der ikke overfisker og bruger fiskeredskaber som ødelægger havbunden. Eksperterne, fiskerne, biologerne og den politiske forvaltning forbinder først og fremmest et bæredygtigt fiskeri til de enkelte bestande.

Torskefiskeriet f.eks., forudsætter således, at torskebestandene er biologisk bæredygtige, før de 'bløde' bæredygtigheds kriterier som: skånsomhed, redskaber, energi, kvalitet, sociale hensyn etc.. Men ingen kan påstå, at torskebestandene i vore farvande er biologisk bæredygtige. De er hverken bæredygtige målt på de enkelte bestandes økonomiske betydning - det ved man - og bestandene er fisket så langt ned, at de ikke bæredygtige målt på torskens betydning for økosystemet. Torskebestandene er overfiskede fordi kvoterne sættes for højt. Om det overhovedet er muligt at få rettet op misforholdet mellem fangst og fiskebestandene er tvivlsomt.

For forestiller vi os at de bløde bæredygtigheds kriterier kommer til at virke, ville de forbedringer på bestandene sandsynligvis kun føre til at kvoterne både kan og vil blive sat op. Dette fordi den danske den europæiske, ja hele den globale fiskeriforvaltning, opererer inden for et alvorligt dilemma - at der er for få vilde fisk til dække efterspørgslen og intet tyder på at efterspørgsel vil blive mindre i årene fremover.

Vilde fisk bliver derfor sandsynligvis aldrig bæredygtige og også derfor er Levende Hav imod et bæredygtighedsmærke for fisk som nogen taler om og andre arbejder for. Vi arbejder derimod på at få udviklet værktøjer til formålet: udviklingen af et mere bæredygtigt fiskeri.

Det vigtigste værktøj hertil er den politiske vilje til at få forvalte fiskeriet mere bæredygtigt. Dertil har politikerne brug for befolkningens opmærksomhed, en opmærksomhed som skal komme til udtryk ved at man stiller større krav til forvaltningen. På det område adskiller fiskeriet sig ikke fra landbrugsproduktionen, hvor vi stiller større og større krav til miljø, dyrevelfærd og sunde fødevarer etc. Om landbruget derved er blevet mere bæredygtigt i dag end for 12 år siden, hvor begrebet fik gyldighed i Brundtlandrapporten, er usikkert. Men medtaget, at store omstillinger tager tid, synes det på landbrugsområdet at være skabt en fælles forståelse, og dermed også håb om, et højere mål af bæredygtighed i landbrugsproduktionen. Vi skal på samme måde også i gang med at stille krav om et rent hav, sundere fiskebestande, et robust økosystem, lavere energiforbrug og friske højkvalitets fisk. Derved tvinges forvaltningen til at handle i overensstemmelse med det fælles mål - et mere bæredygtigt fiskeri.

Dertil har Levende Hav introduceret et alternativt fiskeri det økologiske fiskeri. Det økologiske fiskeri er ikke bæredygtigt - der fiskes jo på de samme bestande. Det økologiske fiskeri er ligesom det økologiske landbrug et middel under formålet - et højere mål af bæredygtighed i produktionen. Det økologiske fiskeri er en frivillige overenskomst mellem producent, forbruger og myndighederne. Men modsat de langsigtede politiske målsætninger i det bæredygtige fiskeri, er det økologiske fiskeri en konkret handling i hele fiskeriproduktionen, hvor fiskerne og de efterfølgende led fra hav til bord, forpligter sig på et sæt vedtagne økologiske kriterier som kan kontrolleres. Det økologiske fiskeri vil sælge deres produkter via et statskontrolleret mærke så kan forbrugerne på deres side støtte dette alternative fiskeri ved at vælge dets fiskerprodukter. Disse handlinger og ikke mindst de processer der sættes i gang, vil betyde, at diskussionen om det bæredygtige fiskeri får et konkret indhold og dette indhold lægger pres på politikerne, så de kan stille større krav til hele fiskerierhvervet om et større mål af bæredygtighed i fiskeriproduktionen fra hav til bord.