Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Normalt iltsvind!

Danmarks Miljøundersøgelser DMU iltsvindsovervåger de danske farvande. DMU konkluderer den 26/9 at ”iltsvindet er normalt”. De skriver at iltsvindet er blevet ”meget kraftigere” siden august og at iltsvindet i midten af september dækker et område på 7000 km2 (Sjællands størrelse) og det kraftige iltsvind hvor ilten er under 2 mg./l med fiskedød til følge, dækker 2000 km2 (2/3 af Fyn). Målingerne er fra 15. september og siden har der ikke været storm. Her i starten af oktober er iltsvindet mere omfattende og dybere.  

Men det er blevet en normalsituation at store danske havområder rammes af omfattende og dybe iltsvind. Nu har vi iltsvind langt ind i Kattegat og langt ud i Østersøen og langs den jyske vestkyst og Limfjorden er afgået ved døden for flere år siden. Limfjorden er død, og lige efter Det Døde Hav ligger Østersøen, målt på livet i verdens have.   

Men alt er normalt lyder det fra DMU, som også villigt lader sig bruge af regeringen, når denne skal bortforklare sit miljøpolitiske ansvar for, at Danmark er den største synder i aflivningen af Østersøen. For vi glemmer hurtigt her i landet. Vi har glemt, at for få år siden var Limfjorden en levende fjord med fisk og fiskeri. Men tage det roligt lyder det fra DMU som overvåger havet og livet i det, alt er normalt.

Vi har glemt, at vi for 20 år siden vedtog en kostbar vandmiljøplan som skulle gøre noget ved iltsvindet, dvs. få det ned på et acceptabelt niveau som livet i havet og vi andre kunne leve med. I dag er vi så langtfra den målsætning som vi kan komme. For hvordan skal vi skal nå vandmiljøplanens målsætninger, når de ansvarlige, regeringen og dens eksperter, kalder omfattende iltsvind og store døde havområder i Limfjorden og Østersøen for det normale?

Kurt Bertelsen Christensen

Levende Hav 30/9 2008

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os