Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

DMU

Vejlsøvej 25

8600 Silkeborg

vedr. Novana – offentlig høring

Landsforeningen Levende Havs interesseområder er den marine natur og fiskeriet, og som talsmand for Levende Hav er det min opgave at svare på offentlige henvendelser som f.eks. denne - det kan jeg gøre meget kort.

I følgeskrivelsen kan man læse at ”vi (DMU) har valgt at lave denne høring for at bidrage til åbenhed omkring det endelige indhold” osv.

Kommentar: Det lyder jo godt, men efter at have læst afsnit 9 ”Marine områder” vil jeg gerne vide, om DMU selv tror på, at nogen udenfor DMU og projektets partnere, vil og kan opfatte denne ”offentlige høring” som et reelt ønske om at blive hørt inden programmet søsættes?

Landsforeningen Levende Hav vil meget gerne bidrage med alt os muligt til en forbedret miljøtilstand i vores natur og selvfølgelig herunder de marine områder, som vi også meget gerne bidrager til sikring af biodiversitet og naturtyper m.m.

Men når det er understreget, så er det ikke vores oplevelse at DMU og overvågningsprogrammer beskytter natur og biodiversitet. Denne udsendelse til offentlig høring, dokumenterer en sørgelige udvikling vi er vidner til i disse år. Havets natur og biodiversitet forarmes gennem iltsvind og overfiskeri, i samme takt som højderne på bunkerne af miljøpapir og indholdsløs snik snak og ingen handling.

 - I stedet for at bruge midler på indholdsløse høringer, kunne man bruge midlerne på at få genoptaget et miljøovervågningsprogram i Nordsøen! 

I al fredsommelighed og med ønsket om et godt nytår, så bør DMU overlade de offentlige høringer til de politisk ansvarlige, her Miljøministeriet og dets styrelser.

 

Med venlig hilsen

 

For Levende Hav

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand den 06.01.03

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os