Snabeldyret


Kurt Bertelsen Christensen, Landsforeningen Levende Hav

Artikel bragt i Fiskeri Tidende i juli 1999

Bent Rulle bryder sig ikke om Levende Hav og foreningens fiskeriprojekt. Det er senest kommet til udtryk i forbindelse med en pressemeddelelse fra Levende Hav som bl.a. kritiserer DF for at ville have del i de midler som blev afsat til forsøg med miljømærkede fisk - selv om DF ikke vil have noget miljømærke på fisken.

I aviser kan man læse, at Bent Rulle kalder Levende Hav for en Snabeldyrsforening der kun er interesseret i at få snablen ned i de offentlige kasser. Dette og mere af samme skuffe er Bent Rulles kommentarer til kritikken fra Levende Hav. Dertil er det vel kun at sige: Man kan man som bekendt påstå noget så mange gange, at man til sidst selv tror på det man siger.

Det er ikke en påstand, for Levende Havs fiskeriprojekt bunder i det faktum, at fiskerierhvervet har sat naturens spilleregler ud af kraft, og tilladet den offentlige støtte at bestemme erhvervets udvikling. Det er også et faktum, at støtten til Levende Havs fiskeriprojekt er småpenge, i sammenligning med den massive støtte som fiskerierhvervet henter hjem til alskens formål. Og denne offentlig støtte - til et meget liberalt og meget selvstændigt fiskerierhverv og dets organisation - synes alt andet lige, mere odiøst, end støtten til Levende Hav. Også fordi §6 i foreningens vedtægter lyder: 'Foreningens midler tilvejebringes ved medlemsbidrag og gennem ansøgninger om støtte fra anden side'.

Med denne støtte vil Levende Hav gerne debattere og om nødvendigt også diskuterer med DF, men i øjeblikket er det svært at føre en offentlige debat med DF, bl.a. fordi Bent Rulle er på korstog. Det er desværre ikke et korstog for at finde den hellige gral eller de visses sten, men et demagogisk projekt, for at fastholde myten om, at 'alle er imod os', og at alle fiskeriets problemer kommer udefra.

Om nogen ved Levende Hav, at mange af fiskeriets problemer kommer udefra, men i modsætning til Bent Rulle, mener vi at fiskeriets problemerne skal løses i dialog med omverden. For vil man ikke dialogen, får man kun lov til at eksistere så længe man kan forsvare sig. Men intet tyder på, at fiskeriet kan overleve en forsvarskamp. Erhvervet er simpelthen ikke stort nok og det har også for mange lig i lasten. Fiskeriet skal derfor ud i en konstruktiv offensiv for at få tilhængere, ikke modstandere - dem har de nok af.

Tro det eller lade være, men Levende Hav er en sådan konstruktiv tilhænger af fiskeriet. Og på fiskeriområdet har vi placeret os imellem de ægte grønne og erhvervet. Her står vi og her bliver vi sikkert stående. Også selv om formanden for DF tillader personen Bent Rulle at have ansvaret for alle danske fiskere.