Stenrev og dynamitfiskere.

Ifølge FNs miljøprogram er verdens koralrev på retur. Koralrevene kaldes havets regnskove fordi der er et mylder af liv, og fordi de udgør de livsvigtige skjulesteder for fiskeyngel og farvestrålende fisk, hvis overlevelse er betinget af at de kan skjule sig. Årsagerne til tilbagegangen er mange, fra global opvarmning til lokalt fiskeri med dynamit og en manglende forvaltning m.v.

Det står lige så slemt eller værre til i vore egne farvande. De områder i de danske farvande som udfylder koralrevenes funktioner på vore breddegader ødelægges og forsvinder. Beretninger fra fiskere fra Fiskernes Økologiske Netværk siger, at lige nu foregår det i Jammerbugten nord for Hanstholm, hvor en række trawlere er ved at udjævne et område, hvor der hidtil ikke har været trawlet med bundslæbende redskaber. Større og mindre stenrev, som udgør fristeder, hvor bunddyr, fisk og fiskeyngel kan trives og hvor der er plads til en robust biodiversitet jævnes med jorden (havbunden)

Fiskernes Økologiske Netværk udsendte for et halvt års tid siden en lange liste med positioner på stenrev der er forsvundet eller udjævnet i de senere år. Af listen fremgår det, at det ikke alene er mange stenrev der er tale om, men at revene også dækker meget store områder af havbunden. I Levende Hav har vi også været meget kritiske overfor de tilladelser Miljøstyrelsen netop har givet til råstofindvinding på Jyske Rev i Nordsøen, i de kommende 6 år.

I modsætning til kendte koralrev ude i verden, har vi i Danmark ikke nogen forvaltningsplan der kan sikre stenrevene, og derfor forsvinder de. I takt med en gryende forståelse for værdierne i at have sådanne fristeder i havet, fjerner og udjævner vi stenrev i de danske farvande som aldrig tidligere i historien. Nogle stenrev bliver hentet ind på land for at tjene som fyld til, broer, havne og andre anlægsopgaver og resten forsvinder, fordi vore farvandes ”dynamitfiskere”, bomtrawlerne og hårdt slæbende fiskeredskaber jævner revene på havbunden.

For 30 til 35 år siden fiskedes der i nordsøen og indre danske farvande udelukkende med grej der ikke skadede havbunden og større områder med sten og koraller gav fiskene områder hvor de levede i fred for fiskeriet. Med indførelsen af bomtrawl og stentrawl har fiskene i dag ingen steder hvor de er fredede på naturlig måde. Dette er en af grundene til at vore fiskeressourcer overalt er tilbagegang.

Hårdslæbende fiskeredskaber og råstofindvindinger ødelægger vore stenrev og de forhindrer genopbygningen af fiskebestandene. Så hvis vi virkelig mener noget med at sikre biodiversiteten i vore farvande, som anbefalet af bl.a. Wilhelms Udvalget, så bør vi have et generelt forbud mod de fiskeredskaber der ødelægger stenrev og vi bør stoppe for tilladelser til råstofindvindinger på stenrev. 

Vælg de politikere der vil føre en ansvarlig fiskeri- og miljøpolitik.

Fiskeskipper Gunnar Jacobsen, E 230 Merkur, Esbjerg, Formand for Landsforeningen Levende Hav