Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

En svinestreg - Levende Havs kommentar til EU's eksportstøtte til svin

Svineproducenterne får nu en eksportstøtte på 3 kr. pr. kg svin af EU. 3 kr. er mange penge, det bliver op mod 1 mia. kroner i direkte støtte til de danske svineproducenter og deres industri frem til april i år. Og hvis situationen ikke ændrer sig til april, kan man vel forvente mere støtte efter april.

Hvilken rolle har den danske fødevareminister spillet i den sag? Det er jo ikke kommissionen alene som tager en sådan afgørelse, i en sådan sag må ministerrådet have det sidste ord.

Støtten begrundes med den lave kurs på dollars, men faktum er, at der produceres alt for mange svin i verden til at de danske producenter kan få økonomi i deres produktion og det selv om Danmark er verdens største eksportør af svinekød.

Denne eksportstøtte er et klokkeklart bevis for at der produceres alt for mange svin i Danmark og at produktionen skal bringes ned. Men denne markedsøkonomiske virkelighed rører åbenbart ikke den liberale regering vi har her i landet og EU. På bedste kommunistiske vis støtter regeringen og EU svineproduktionen i Danmark Og at eksportstøtten meget direkte rammer den østeuropæiske produktion af svin (minus de lande som skal ind i EU, forstås), burde få EU tilhængerne til at råbe vagt i gevær, for sådan en støtte uden bund i virkeligheden, viser at EU ikke holder sig tilbage for at bruge det markedsøkonomiske system som førte til Sovjetunionens fald.

Ud over at smadre markedet for svinekød har den danske svineproduktion smadret havmiljøet og dets ressourcer. Fiskerne giver op i de indre danske farvande, fordi gylle og lort har ødelagt livet i havet og svineproducenterne kalder støtten ”flot støtte som vi er meget tilfredse med” siger deres formand.

Noget forbandet svineri siger vi og nu må den smule fornuft der er tilbage i Folketinget stille ministeren til ansvar og afkræve hende et svar på hvilken rolle hun har spillet i denne sag.

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os