Miljø i valget 

Vælg nu miljøet!!

Under dette valg har miljøet fået en relativ lav prioritering og det hænger sammen med at miljøet ikke giver stemmer. Hvorfor: Fordi miljøansvaret er taget fra folk. Det er forsvundet ud af folks bevidsthed, efter at være blevet dybt integreret, opslugt, af miljøadministration.

I stedet for at fastholde og fremme den brede folkelige interesse og ansvar for miljøet, har en stærk minister og et omfangsrigt miljøministerium, fået trukket tænderne ud på miljøorganisationerne. Og derved er tæppet blevet trukket væk under den folkelige forståelse for forbedringer på økologi, natur og miljø områderne. Op gennem 90’erne er miljøsagen simpelthen blevet for abstrakt for de fleste. Den miljøpolitiske dagsorden, som også flytter stemmer, er nu kommet over på miljømodstandernes side, imod systemer, imod vindmølle, imod fredninger osv.

Det folkelige ansvar er et nøglebegreb i miljøpolitikken. Lovgivningen kan ændre mange ting, rydde op og sætte grænseværdier osv. men uden befolkningens aktive medvirken, kan love ikke sikre en mere bæredygtig udvikling. Og når dette valg er overstået og diskussionen om ”de fremmede i Danmark” har lagt sig, så vil vi skulle forholde os til alvorlige miljøsager. At vi har et fiskeri som aldrig tidligere i historien har været så ubæredygtigt. At vi vil til at bygge svinefabrikker, som nogen mener kan bygges som en slags evighedsmaskiner, hvor det levende dyr reduceres til motoren. Vi skal tage stilling til om vi vil have et landbrug som tilpasser sig vores fælles natur eller vi vil naturparker, som aflad for en mere bæredygtig forvaltning af vor land

Vælg derfor miljøet. Stil de konkrete miljøspørgsmål til politikerne og ikke mindst miljøministeren. Om ikke andet, så for at få Svend Auken til at beskæftige sig med miljøpolitikken, i stedet for den populistiske indenrigspolitiske dagsorden om vi skal stramme eller slække på kravene til danskere af anden etnisk herkomst end dansk.

KBC

Ferring Strand den 7.11.01