Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Ny WWF rapport: Den globale opvarmning skader fiskebestandene og fiskeriet.

Verdensnaturfonden WWF har netop udsendt en 9 siders rapport under titlen: ”Are we putting our fish in hot water?”. Svaret er ikke overraskende et rungende Ja. Men tilbage står spørgsmålet, hvad kan vi og verden bruge den rapport til?

Rapportens farvestrålende og billedfyldte sider giver ikke indtrykket af, at der skulle være tale om en rapport, der lever op til de skudsmål den gives i pressemeddelelsen. Der kan man bl.a. læse: ”Rapporten ”Are we putting our fish in hot water” viser de klare konsekvenser af klimaforandringer, som politikerne kan løse med en langsigtet klimapolitik”. (mine understregninger). Overskrifter som: ”Shrinking fish and fewer babies” er vel tankevækkende i forholdet mellem fisk fødselsrate, efterløn, integrationen osv. Men selv med risikoen for at blive udråbt som fundamentalist, så tror jeg ikke at der er nogen sammenhæng mellem magre fisk og fødselsraten.

Rapporten og dens 79 siders medfølgende noter viser, at der netop ikke er klare konsekvenser, og at politikerne ikke kan løse problemet med en langsigtet klimapolitik. Faktum: Vi lever i dag under en alt for langsigtet klimapolitik, som også forudser, at havisen vest for Grønland forsvinder og derved muliggør en udvinding af fossile råstoffer, i en sådan grad, at al snak om alternativ energi skubbes langt udover horisonten.

Der er intet nyt under solen på de 9 sider og det hænger sammen med, at dette heller ikke er tilfældet i de medfølgende 79 siders noter. Det er sakset citater fra et stort antal videnskabelige produktioner om fisk og fiskeri. Det er ubehandlet stof og et hurtig blik gennem listen viser, at langt de fleste af disse videnskabelige publikationer konkluderer med ordene: ”Det er meget komplekse forhold vi har beskrevet og vores viden om de faktiske forehold og hvad der vil ske i fremtiden er lille, så derfor må der forskes mere i dette spændende emne”. Og de der kender til mangfoldigheden inden for fiskeriets forskning ved, at det kunne ex. være spændende emner som: Hundestejler i Flensborg Fjord og den globale opvarmning; Karusse i Bovrup Bæk og den globale opvarmning osv. osv.  

Efter vores mening, burde WWF have brugt den energi og de ressourcer, som de lagde i denne rapport, på at dokumentere ødelæggelserne ved fiskeri, råstof udvinding og forurening af et helt bestemt og afgrænset område, f.eks. Jyske Rev i Nordsøen, eller et andet vigtigt sted i verdenshavet, og derefter fulgt op på rapporten med lokal, national og international handling.

Levende Havs kommentar til Verdensnaturfondens prospekt ”Are we putting our fish in hot water?” bliver derfor: Jo det gør vi i forbindelse med vores fiskekøkken og tilberedningen af naturskånsomt fangede fisk med økologiske grøntsager.   

PS. Der ligger ikke noget internationalt forskningscenter som ex. ICLARM bag rapporten.

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand den 22/11 2005

Link til rapporten http://www.wwf.dk/b632774

 

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os